Die Weg

 

Om ter wille van Christus te ly

Maar selfs as julle sou ly omdat julle doen wat reg is, moet julle dit as 'n voorreg beskou. Moenie vir mense bang wees of julle laat afskrik nie.” - 1 Petrus 3:14.

Die embleem van die American Baptist Foreign Mission Society is 'n os wat tussen 'n ploeg en 'n altaar staan. Die leuse daarby lui: “Ready for either”, dit is, “gereed vir enige van die twee”. Gereed vir diens om die harde grond om te ploeg en gereed om geoffer te word. Soms skep van ons Christenpredikers die indruk dat jy ontslae sal wees van 'n groot deel van jou probleme en lyding as jy jou net na Christus wend.

Maar dit is baie ver van die waarheid. Petrus en Paulus het juis die teendeel gesê. Om 'n Christen te wees beteken nie dat alles net voorspoedig sal gaan as jy in Christus glo nie. Paulus skryf aan die Filippense: “God het julle die voorreg gegee om Christus te dien, nie alleen deur in Hom te glo nie, maar ook deur vir Hom te ly” (Fil 1:29). “Gaan sê vir Saulus,” het ons Here vir Ananias gesê, “Ek self sal vir hom wys hoeveel hy vir my Naam moet ly.” (Hand 9:16).

Dit is dus baie duidelik dat lyding ons nie gespaar sal bly nie. Maar dan lees ons ook dat die lyding ons nie sal onderkry nie. “Wie sal julle kwaad aandoen as julle julle beywer vir wat goed is? Maar selfs as julle sou ly omdat julle doen wat reg is, moet julle dit as 'n voorreg beskou. Moenie vir mense bang wees of julle laat afskrik nie.” (1 Pet 3:13-14). Wat hulle ook al aan jou liggaam doen, kan hulle aan jou gees niks doen nie. Die Here Jesus het gesê: “Moenie bang wees vir dié wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Nee, vrees Hom eerder wat sowel die liggaam as die siel in die hel kan laat vergaan.” (Matt 10:28). Jy is nie net jou liggaam nie. Jy leef in jou liggaam vir 'n kort tyd, om dit weer te verlaat en met Christus te wees, wat baie beter is. En by sy wederkoms sal jy 'n heerlike opstandingsliggaam ontvang, wat oneindig beter is as enigiets wat ons hier ken.

Leith Samuel in Daily Thoughts from Keswick (aangepas)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css