Die Weg

 

Die storms van die lewe is ook nodig

Gister se opskrif was “As die storms ons wil verswelg”, maar soms het ons die storms van die lewe juis nodig sodat ons geestelik kan groei. Dit maak ons geskik vir die koninkryk van God, en dit leer ons om ons vertroue in die Here te stel, soos die dissipels ook moes leer. Die Bybel praat van heiligmaking (Heb 12:14). Die onderstaande is van ds DJ Kriel soos hy hieroor geskryf het in sy boek: “Mijn Binnenkamer. Gewijd aan de nagedachtenis van mijne dierbare ontslape Echtgenote: Katie, die den 14den Sept 1897 in haren Heiland te Ventersdorp (Z.A.R) ontslapen is”. (Dit is in vereenvoudigde Afrikaans vertaal) 

......

“Ons moet deur baie verdrukkinge in die koninkryk van God ingaan.”- Handelinge 14:22 (53-vertaling).

Indien daar één teks in die Bybel is waarop die Christene ag moet slaan, is dit ongetwyfeld hierdie een. Daar word baie beloftes van voorspoed en welvaart deur sekere predikers aan die Christene voorgehou, sodat hulle die skadukant van die lewe hierdeur miskyk. En wanneer die moeilike tye oor hulle kom, verval hulle dikwels in twyfel en wanhoop. Ja, God se kinders het ook verdrukkinge. God het nooit bedoel toe Hy sy volk uitverkies het, dat hulle nooit beproewinge sou moes deurstaan nie. En daar is 'n doel daarmee.

Wat die vuur vir die goud in die smeltkroes is, is die verdrukkinge vir die gelowige. “My broers, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom, want, soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. En die volharding moet end-uit volgehou word sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkoming” (Jak 1:2-4; 83-vertaling). Sonder verdrukking is daar geen heiligmaking nie, en sonder heiligmaking sal ek nooit God sien nie (vgl Heb 12:14). Dit is dus onmisbaar vir die Christen. Daar was nog nooit 'n belofte dat ons van die smarte van die sterflikheid sal ontkom nie. In al die beloftes van die voorregte as kinders en erfgename van die koninkryk, word beproewinge nie uitgesluit nie. Beproewinge is dus deel van ons aardse bestaan, en is voorbeskik in God se raadsbesluite. En baie mense verstaan dit nie, vandaar kom die klagtes, onrustigheid en trane . Maar Paulus sê: “Ons swaarkry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby, maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles verreweg oortref en wat ewig bly.” (2 Kor 4:17).

Die skrywer het tot hiertoe sy aandeel hierin gehad, en sy verwagting is dat God hom in die toekoms sy deel nie sal weerhou nie, want hy kyk na die dinge wat daarbo is en nie wat op die aarde is nie. Ja, ons moet deur baie verdrukkinge in die koninkryk van God ingaan, anders kom ons nooit daarin nie. Amen

Uit: Mijn Binnenkamer, deur D.J. Kriel (effens aangepas).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css