Die Weg

 

Deur die krag van my geloof

o, As ek nie geglo het dat ek die goedheid van die HERE sal sien in die land van die lewendes nie….!” Psalm 27:13 (53-vertaling).

Hierdie teks is spesiaal vir ons ouer mense, vir almal wat kan terugkyk op jare se harde arbeid, jare van aardse stryd en leed, maar ook van vreugde en seëninge. As jy dink aan jou eie moeitevolle lewensweg, as jy onthou van al die swaarkry en lyding wat jy deurstaan het, as jy dié dinge onthou wat jy liewer wou vergeet het.... kan jy ook soos Dawid as 'n nagedagte sê: “O, as ek nie geglo het nie ....” Wat Dawid in vers 13 sê is bedoel as 'n nagedagte op dít wat vooraf in die Psalm kom. As ek nie geglo het nie, hoe moeilik sou ek staande kon bly, want deur my geloof kon ek my toevlug tot die HERE neem!

Dawid gee vir ons in Psalm 27 'n kyk in sy siel. Die woorde wat hy gebruik spreek van aardse stryd en leed, maar dan stel hy daarnaas die vertroosting wat hy ontvang het deur God se ondersteunende en bewarende hand. Te midde van 'n moeitevolle lewe roem hy in God. By die HERE kon hy skuil en van sy vrese ontslae raak. En vir Dawid is dit alles. God was die lig op sy pad en is sy Redder in nood.

Die geloof is 'n krag vir die kinders van God. 'n Ongelowige sal dit nooit kan verstaan nie. Ja, die ongelowige het ook deur die lewe gekom. Maar die innerlike vrede, die diepe blydskap van binne, die wete dat alles wat gebeur het en nog kan gebeur, tog goed is in God se hand en dat God nooit 'n fout maak nie - dit ken die ongelowige nie. Vir hom sal dit, wanneer die laaste oomblik van sy lewe aanbreek, lyk of alles net tevergeefs was. Soos Prediker dit stel: “Toe het ek gekyk na al my werke wat my hande tot stand gebring het, en al die moeitevolle arbeid wat ek verrig het - en kyk, dit was alles tevergeefs en ‘n gejaag na wind, en daar was geen voordeel onder die son nie.” (Pred 2:11).

Maar die kind van God bely dat God hom vashou. Dat die pad wat hy deur sy lewe geloop het tog die regte een was, al het hy dit nie altyd verstaan nie. Hy was geen swerwer nie, maar 'n pelgrim met 'n vaste doel en vooruitsig...... 'Toe het ek 'n stem uit die hemel hoor sê: “Skryf op! Geseënd is dié wat van nou af in die Here sterwe.” “Ja,” sê die Gees, “hulle sal rus van hulle arbeid, want alles wat hulle gedoen het, volg hulle.”' (Openb 14:13).

Wie in geloof die lewe uit God se hand aanvaar en bereid is om voluit te leef, sal nie knak nie, selfs nie by die laaste asemteug nie. Want God hou hom vas. “O, as ek nie geglo het nie ......”

-dw-
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css