Die Weg

 

Watter groot heerlikheid!

Die loon wat die sonde gee, is die dood; die genadegawe wat God gee, is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here.” - Romeine 6:23.

Lees ook 1 Korintiërs 2:6-16.

Ons praat so baie van die ewige lewe, maar waarin bestaan dit of hoe is dit? Die Skrif sê: “Wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor het nie, en wat in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, dit het God gereed gemaak vir dié wat Hom liefhet.” (1 Kor 2:9).  Dus, die menslike oog en die menslike oor kan dit nie sien en nie hoor nie; dit is eers wanneer ons daar kom dat ons dit sal kan sien en kan hoor. Toe Paulus opgetrek is tot in die derde hemel, het hy “woorde gehoor wat 'n mens nie kan of mag uitspreek nie” (2 Kor 12:4). Dus, die taal wat ons mense hier met mekaar praat, is nie voldoende en geskik om dit uit te spreek nie. Die oor kan dit nie hoor hoor nie, en die oog kan dit nie sien nie - só heerlik is dit dat ons dit nie met ons harte en gedagtes kan omvat nie. Dit is 'n heerlikheid wat ons nie hier kan begryp nie!

Maar wat is vir ons hier benede veel heerliker as dít wat die oor wél kan hoor uit die troos van die Evangelie: “Hou moed, kind, jou sondes word vergewe” (Matt 9:2; 2020 vertaling)  en “Ja, Ek het jou liefgehad met ‘n ewige liefde; daarom het Ek jou getrek met goedertierenheid.” (Jer 31:3)? Dit is vir ons 'n geweldige troos wanneer ons moet stry teen die aanvegtinge van die Bose.

God het vir ons die heerlikheid voorberei. Daarom moet ons met goeie moed daaraan dink dat die tydelike verdrukking wat ons hier moet verduur maar kort is en verbygaan! God het hierdie heerlikheid vir ons uit sy vrye goedheid berei. Maar dit het baie gekos! Want hierdie heerlikheid is gekoop met bloed. Met die dierbare bloed van Jesus Christus. Watter groot prys waarmee hierdie heerlikheid gekoop is, en wat ewigheidswaarde het! Soos 'n ryk Vader het God vir al sy kinders, vir almal wat Hy om Christus wil tot kinders aangeneem het (Ef 1:5), 'n ryke, kostelike erfenis weggelê. Dít gaan al ons begrip van heerlikheid te bowe.

Uit: Dagelijks in de tempel, deur HF Kohlbrugge (effens vereenvoudig)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css