Die Weg

 

Daarom!

Wees my navolgers, broers, en let op die mense wat lewe volgens die voorbeeld wat ons vir julle stel. Ek het dikwels vir julle gesê en tot my verdriet moet ek dit nou herhaal: Daar is baie wat as vyande van die kruis van Christus lewe. Die verderf is hulle einde; die maag is hulle god; hulle skande is hulle trots; hulle is aardsgesind. Maar ons is burgers van die hemel, van waar af ons ook die Here Jesus Christus as Verlosser verwag. Deur die krag waarmee Hy alles aan Homself onderwerp, sal Hy ons nederige liggame verander om soos sy verheerlikte liggaam te wees. Daarom, my broers, moet julle vas staan en getrou bly aan die Here. Ek het julle baie lief en verlang na julle. Julle is my blydskap en my kroon.” - Filippense 3:17-4:1.

Daarom, liewe broers, wees standvastig, onwankelbaar, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle inspanning in diens van die Here nie tevergeefs is nie.” - 1 Korintiërs 15:58.

Die vierde hoofstuk van Filippense begin met “daarom”. Beide die tekste hierbo roep ons op om standvastig te wees, en dan wel met ons oë gerig op dít wat voor ons lê.  In 1 Korintiërs 15 word gepraat van die verbysterende einde van die wêreld soos ons dit ken, wat dan eintlik 'n indrukwekkende begin sal wees! Al die verganklikheid sal met onverganklikheid vervang word en die sterflike met die onsterflike voordat die einde aanbreek. Want eers wanneer die aangekondigde einde kom, sal ons die Koninkryk van God in sy volle heerlikheid sien!

En ons sal deel hê daaraan as ons, as wedergebore mense, ons geluk nie meer in die verganklike nie, maar in die onverganklike soek. Dit beteken nie dat ons hier op aarde net moet loop en sug en trane stort omdat dit eers in die hemel met ons goed sal gaan nie! Nee, want Paulus sê dat ons nóú reeds burgers van die hemel is (v 20) omdat Jesus ons, deur gehoorsaamheid aan sy Woord, oorgeplaas het vanuit die dood in die lewe (Joh 5:24). Daarom weet ons dat Hy sal kom om ons sterflike liggame te verander sodat dit aan sy verheerlikte liggaam gelykvormig sal word. Daarom is die einde, waarvan die Bybel praat, 'n heerlike begin van 'n nuwe tyd! Maar dan het ons tog ook alle rede om te volhard tot die einde; totdat Hy kom!

Wie hierdie hoop op Hom het, vind dat daar 'n totale nuwe gesindheid in sy lewe kom. Dit word 'n heilige vanselfsprekendheid dat ons die wêreldse begeertes opsy sal skuif, omdat daar gewoonweg geen tyd meer daarvoor is nie. En dit juis omdat die Gees van God ons dring om oorvloedig te wees in die werk vir sy Ryk!

Uit: Niet alleen van brood.... Bijbels dagboek voor vreemdelingen.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css