Die Weg

 

Hoe sterk is jou fondament vir 2021?

“‘n Psalm van Dawid, die kneg van die HERE, wat die woorde van hierdie lied tot die HERE gespreek het op die dag toe die HERE hom gered het uit die hand van al sy vyande en uit die hand van Saul. En hy het gesê: Ek het U hartlik lief, HERE, my sterkte. Die HERE is my rots en my bergvesting en my redder; my God, my rots by wie ek skuil; my skild en die horing van my heil, my rotsvesting.” - Psalm 18:1-3 (53-vertaling).

Dawid besing die HERE as sy rots, sy rotsvesting en sy bergvesting waar hy in alle omstandighede beskerming en rus kan vind. ‘n Plek om heen te vlug in die tyd van storms (vgl ook Psalms 19, 27, 28, 31, 40, 62 en 144 (53-vertaling). In Psalm 62 sê Dawid: “Net by God vind ek rus; van Hom kom my verlossing. Net Hy is my rots, my verlossing, my toevlugsoord; ek sal beslis nie wankel nie” (verse 2 en 3; 2020 vertaling). Asaf sing in Psalm 78: “Wanneer Hy 'n slagting onder hulle aangerig het, het hulle Hom geraadpleeg; hulle het teruggedraai en God gesoek. Hulle het onthou dat God hulle rots is, dat God, die Allerhoogste, hulle losser is.” (verse 34-35; 2020 vertaling). Die digter van Psalm 95 kom met die oproep: “Kom, laat ons voor die HERE jubel, laat ons juig tot eer van die rots wat ons verlos" (vers 1; 2020 vertaling).

In Matteus 5:3 sê die Here Jesus: “Geseënd is dié wat weet hoe afhanklik hulle van God is....” (83-vertaling). Kyk mooi na die verband tussen die Here Jesus se woorde en die woorde uit die Psalms!

Luister ook wat sê Hy in Lukas 6:47-49: "Elkeen wat na My toe kom en my woorde hoor en daarvolgens handel - Ek sal vir julle verduidelik soos wie hy is: Hy is soos 'n man wat besig was om 'n huis te bou. Hy het gespit en diep gegrawe en die fondament op die rotsbodem gelê. Toe daar 'n oorstroming kom en die vloedwater die huis tref, kon dit die huis nie laat ineenstort nie, omdat dit goed gebou was. Maar wie hoor en nie doen nie, is soos 'n man wat 'n huis sonder 'n fondament op die grond bou. As die vloedwaters dit tref, stort dit onmiddellik ineen. Daardie huis is totaal verwoes." (2020 vertaling).

Ons het nog altyd gedink dat ons in staat is om ons eie heil uit te werk en dat ons geestelik staande sou kon bly wanneer die onvermydelike storms van die lewe om ons losbars. Ons sien daardie prentjie van “storms en vloedwater” nou hier aan die begin van 2021. Ja, en dit is nie die eerste keer nie. In die vorige eeu was daar die Eerste Wêreldoorlog waarin ongeveer 22 miljoen mense hulle lewens verloor het; die Spaanse griep van 1918-1920 waarin tussen 20 en 50 miljoen mense hul lewens verloor het; en dan was daar die Tweede Wêreldoorlog waarin tussen 70 en 85 miljoen mense hul lewens verloor het. En dit was nie al nie... Die groot vraag is: sal die “vloed” van 2021 al die Godsvertroue wat ons in ons gehad het, wegspoel sodat ons geestelike huis daarmee saam in duie stort? Is God werklik die Rots waarop ons ons Lewenshuis gebou het?  Sal ons geestelik knak onder die angs vir die dinge wat moontlik ons pad kan kruis?

Maar kom laat ons dié dinge sien in die perspektief van die woorde van ons Here: laat ons na sy woorde luister en doen wat Hy sê. Daarin lê ons hoop en vertroue. Nie dat ons aanvegtinge en ellende minder sal wees wanneer die storms oor ons woed nie. Dit nie! Maar wanneer die vloed van siekte, vrees, angs en dood oor ons kom, sal Hy ons staande hou! Wanneer die storms van onsekerheid alles skud wat vir ons tot nou toe vas en seker gelyk het, moet ons in geloof en vertroue aan Hom veranker wees. Daarvoor het Hy ons sy Gees gegee. Wanneer dit lyk of alles waaraan ons tot nou toe geglo het en wat vir ons belangrik en waardevol was, wil ineenstort, sal Hy dáár wees om ons te versterk. Wanneer dit vir ons wil lyk asof daar geen werklike sin meer in die lewe is nie, sal Hy die sin van ons lewe wees. Ons sal leer wat ‘n nuwe lewe in Christus beteken. Dan sal ons beleef dat die volgende waarheid vasstaan: "Elkeen dan wat na hierdie woorde van My luister en dit doen, hom sal Ek vergelyk met ‘n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. En die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm, en dit het nie geval nie, want sy fondament was op die rots". (Matt 7:24-25).

Is Hy die fondament waarop jy lewe gebou het?

-dw-
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css