Die Weg

 

Om die gawe van onderskeiding te besit

Want so sê die HERE van die leërskare, die God van Israel: Ek het ‘n ysterjuk gelê op die nek van al hierdie nasies om Nebukadnésar, die koning van Babel, te dien, en hulle sal hom dien; ja, selfs die wilde diere van die veld het Ek aan hom gegee. En die profeet Jeremia het aan die profeet Hanánja gesê: Luister tog, Hanánja! Die HERE het jou nie gestuur nie, maar jy het hierdie volk op leuens laat vertrou.” - Jeremia 28:14-15 (53-vertaling).

Dit was 'n dramatiese situasie wat hom daar in Jerusalem afgespeel het. Jeremia het met 'n houtjuk op sy nek aangetoon dat daar maar net één weg vir oorlewing is, naamlik dat die volk hulle vrywillig aan die heerskappy van die Babiloniërs onderwerp. Maar 'n ander profeet, Hanánja, het die teendeel verkondig. Volgens Hanánja sal God Jerusalem bevry uit die hande van die Babiloniërs. Dan breek Hanánja die juk wat Jeremia op sy nek dra.

Twee profete staan met teenstrydige boodskappe teenoor mekaar, maar slegs een spreek in die Naam van God. Jeremia wys die volk op die valse profete wat net heil verkondig: “Júlle moet dan nie luister na julle profete en na julle waarsêers en na julle dromers en na julle goëlaars en na julle towenaars nie, wat met julle spreek en sê: Julle sal die koning van Babel nie dien nie. Want hulle profeteer leuens vir julle om julle ver te laat wees uit julle land, sodat Ek julle verdrywe en julle omkom.” (Jer 28:9-10; 53-vertaling).

Dit is tot vandag toe 'n groot gevaar as predikers net sê wat die mense graag wil hoor. Baie verkondig rykdom, ander volkome gesondheid, weer ander dat dit nie saak maak hoe 'n mens lewe nie omdat Christus alle mense se sonde vergewe het. Sulke boodskappe kom nie van God nie. Die apostel Petrus waarsku ook daarteen as hy sê: “Maar daar was ook vals profete onder die volk, en so sal daar ook onder julle vals leraars kom. Hulle sal verderflike dwaalleer insmokkel en die Here wat hulle vrygekoop het, verloën. So sal hulle hulleself baie gou in die verderf stort. Baie mense sal hulle losbandigheid navolg, en deur hulle toedoen sal mense kwaad praat van die Weg van die waarheid. In hulle hebsug sal hulle julle met allerhande stories uitbuit. Maar hulle vonnis is lankal gevel, en hulle ondergang is onafwendbaar.” (2 Pet 1:1-3). Daarom is dit belangrik om die inhoud van die Bybel te ken, om dit gereeld te lees en te luister wat God werklik sê!

Uit: Neukirchener Kalender 2020.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css