Die Weg

 

Volgens die wil van God

Ek het die aarde, die mens en die diere wat op die aarde is, gemaak deur my grote krag en deur my uitgestrekte arm, en Ek gee dit aan wie dit reg is in my oë. En nou het Ék al hierdie lande gegee in die hand van Nebukadnésar, die koning van Babel, my dienaar; ja, selfs die wilde diere van die veld het Ek aan hom gegee om hom te dien. En al die nasies sal hom dien en sy seun en sy seun se seun, totdat die tyd van sy land ook kom, dat dit diensbaar gemaak sal word deur magtige nasies en groot konings. En die nasie en die koninkryk wat hom, Nebukadnésar, die koning van Babel, nie sal dien nie, en wat sy nek nie sal steek onder die juk van die koning van Babel nie - oor daardie nasie sal Ek, spreek die HERE, besoeking doen met die swaard en die hongersnood en die pes, totdat Ek hulle heeltemal in sy mag gebring het. Júlle moet dan nie luister na julle profete en na julle waarsêers en na julle dromers en na julle goëlaars en na julle towenaars nie, wat met julle spreek en sê: Julle sal die koning van Babel nie dien nie. Want hulle profeteer leuens vir julle om julle ver te laat wees uit julle land, sodat Ek julle verdrywe en julle omkom. Maar die nasie wat sy nek sal bring onder die juk van die koning van Babel en hom sal dien, dié sal Ek in sy land laat bly, spreek die HERE, en hulle sal dit bewerk en daarin woon.” - Jeremia 27:5-11 (53-vertaling).

Die Babiloniese koning Nebukadnesar het op die punt gestaan om die hele Midde-Ooste aan hom te onderwerp. Die raadgewers en profete van koning Sedekia roep die volk op tot opstand teen Babel. Jeremia daarenteen preek van onderwerping aan Babel omdat hy weet wat God se doel met die optrede van Nebukadnesar is. Uit 'n suiwer menslike oogpunt was dit dalk onredelik om van die volk, wie se God die HERE is, te verwag om hulself aan die heerskappy van 'n heidense koning oor te gee.

Wat Jeremia sê kom nie van sy eie politieke of ideologiese sienings nie. Wat hy sê het hy van God ontvang. God het dit so bepaal! En om te glo, beteken om op God te vertrou, al lyk dit vanuit 'n menslike oogpunt nie altyd wys nie. Om in geloof aan God gehoorsaam te wees verg soms baie van 'n mens. Maar ons weet dat alles binne God se raadsplan val, want Hy knoop al die toue van die geskiedenis aanmekaar. Die verstandigste ding om te doen is om jou in gebed na God te wend: “Ek dring daarop aan dat daar in die eerste plek met smeking, voorbidding en danksegging gebid moet word vir alle mense,vir dié wat regeer en vir almal wat gesag uitoefen, sodat ons 'n rustige en stil lewe kan lei in volkome toewyding aan God en in alle eerbaarheid.” (1 Tim 2:1).

[Terwille van dié wat nie die geskiedenis ken nie: Na die Tweede Wêreldoorlog is Duitsland in twee verdeel: Oos-Duitsland wat onder die invloed van die kommunistiese Sowjet-Unie gestaan het en Wes-Duitsland wat 'n westerse demokrasie geword het. Oos-Duitsland het bekend gestaan as die DDR (Duitse Demokratiese Republiek) wat alles behalwe demokraties was. Die DDR het In 1961 'n muur tussen Oos- en Wes-Duitsland gebou om te verhoed dat opgeleide jongmense van die DDR na Wes-Duitsland vlug].

Baie jongmense het onder die korrupsie en druk van die diktatuur in die DDR gely. Hulle het geen geleentheid gesien om daar vir hulle 'n toekoms te bou en hul ideale uit te leef nie. Hulle wou die land uit. In 1988 het 'n jong man vol verlange voor my gesit en gesê: “Ek kan nie meer nie. Ek kry nie meer geleenthede hier vir my professionele ontwikkeling nie. Ek wil probeer om die land te verlaat. Wat dink u daarvan?

Ja, wat kon ek daarvan sê? Ek kon hom maar te goed verstaan. Ek het in stilte gebid vir die regte antwoord. Ek sê toe vir hom: “Lê die saak voor God in gebed en laat Hy jou wys wat jy moet doen.” My woorde het vir my so goedkoop en leeg geklink. Maar ek het nie geweet wat om te sê nie. 'n Paar weke later het ek hom weer raakgeloop. Ek vra hom toe; “Wat het jy besluit?” Sy antwoord was kort en kragtig: “Ek bly, God het my my plek aangewys, ek sal Hom gehoorsaam wees.” ['n Jaar later het die Berlynse muur geval en is Oos- en Wes-Duitsland herenig.]

Rainer Dick in Neukirchener Kalender 2020 (effens verwerk)

My eie invoegings is tussen vierkantige hakies [ ] - dw
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css