Die Weg

 

Harde woorde tot genesing

Wat die profete betref - my hart is gebreek in my binneste, my hele gebeente sidder; ek is soos ‘n dronk man en soos ‘n man wat deur die wyn oorweldig is, vanweë die HERE en sy heilige woorde. Want die land is vol owerspelers; want die land treur weens die vloek, die weivelde van die woestyn verdor; ja, waar hulle na strewe, is sleg, en waar hulle hul krag in soek, onreg. Want profeet sowel as priester is goddeloos; selfs in my huis het Ek hulle boosheid gevind, spreek die HERE.” - Jeremia 23:9-11 (53-vertaling)

So sê die HERE van die leërskare: Luister nie na die woorde van die profete wat vir julle profeteer nie; hulle vervul julle met ydele verwagtinge; gesigte uit hul eie hart verkondig hulle, nie uit die mond van die HERE nie. Hulle sê gedurig aan my veragters: Die HERE het gespreek: Julle sal vrede hê; en aan elkeen wat wandel in die verharding van sy hart, sê hulle: Geen onheil sal oor julle kom nie.” - Jeremia 23:16-17 (53-vertaling)

“Is Ek ‘n God van naby, spreek die HERE, en nie ‘n God van ver nie? Sou iemand hom in skuilplekke kan wegsteek dat Ek hom nie sien nie? spreek die HERE. Vervul Ek nie die hemel en die aarde nie? spreek die HERE.” - Jeremia 23:23-24 (53-vertaling).

Hierdie woorde slaan in soos 'n hamer. Die teenstanders van Jeremia beroep hulle op God se beloftes. Maar Hy wys hulle op hul dwaling: “Julle verkondig net die wensdrome van julle harte. Julle droom van 'n 'liewe God' wat alles wat die mens doen maar net aanvaar, ook wanneer hulle onreg pleeg.”

Die mens skep vir homself 'n verkeerde beeld van God: “Wie kan die Gees van die Here peil, wie kan sy raadgewer wees?” (Jes 40:13).  Daar is mense met sekere lewensbeskouinge wat net hul eie voordeel in die godsdiens soek, en dit is onverantwoordelik. “Hulle is 'n weerbarstige volk, hulle is mense wat lieg en wat weier om te luister na wat die Here wil.” (Jes 30:9)

Dit woord van God brand soos vuur in ons, raak ons gewete aan en wek ons liefde op. Die lewende God is anders as die beeld wat ons van Hom probeer skep. Hy is groter, en naby en ver tegelyk. “Met wie kan julle My dan vergelyk, wie is soos Ek? vra die Heilige.” (Jes 40:25). Sy teenwoordigheid vul die heelal, maar ook jou hart. Hy praat tot ons harte en wil dat ons Hom verstaan. Dit is nie die 'liewe God' van een of ander wensdroom nie. Alhoewel Hy die liefde self is, maak sy waarheid soms pynlik seer en dit is ongemaklik, maar dit is daar vir ons genesing.

Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is ‘n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart.” (Heb 4:12;53-vertaling)

-dw-

(Met erkenning aan Neukirchener Kalender 2020)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css