Die Weg

 

Om selfs in moeilike tye vir God ja te sê

Toe het ek geantwoord en gesê: Amen, o HERE!" – Jeremia 11:5 (53-vertaling)

En as ek sê: Ek sal aan Hom nie dink nie en in sy Naam nie meer spreek nie, dan word dit in my hart soos ‘n brandende vuur, opgesluit in my gebeente” – Jeremia 20:9 (53-vertaling)

Jeremia was bewus van die besondere stroom van goddelike energie wat besig was om in en deur sy siel te vloei. Die woord het “van die HERE" na hom gekom en hy kon dit nie vir homself hou nie - hy moes daaraan uiting gee. Sy hart het aanvanklik gerebelleer. Nadat die woorde by hom opgekom het, en hy tyd gehad het om dit noukeurig te oordink, is sy antwoord op die goddelike boodskap: “Laat dit so wees, o HERE!" Dan eindig Jeremia met ‘n lofsang: “Sing tot eer van die HERE, prys die HERE!” (Jer 20:13).

Dis nie altyd vir die mens maklik om vir God “Amen" (ja) te sê met 'n stem vol triomf en jubeling nie. Soms raak ons antwoord aan God verstik deur ons snikke wat nie gesmoor kan word nie, en is dit deurweek met trane wat nie onderdruk kan word nie. Dan vra ons: ”Watter nut is daarin om met die lippe 'n woord uit te spreek waarteen die hele hart stry?"

Laat ons, in antwoord hierop, onthou dat die Here Jesus in Getsemane gewillig was om Hom aan die wil van die Vader oor te gee. As mens kon Hy sy eie lewe in die hand van die Vader lê: “Nie soos Ek wil nie, maar soos U wil”.

Jy het geen ander keuse as om “Amen" te sê op die handelinge van God se voorsienigheid nie. Sê dit, al wil jou hart en vlees daarteen rebelleer, en jy sal vind dat as jy dit wil doen en jy jou daarby berus, jou hart hom uiteindelik ook daarby sal neerlê. En soos die tyd verbygaan sal die een of ander onverwagse draai in jou lewenspad dit by jou tuisbring dat die weg van God reg was; dat dit die verstandigste en die beste keuse was wat jy ooit gemaak het. “Wat Ek doen, begryp jy nou nie, maar jy sal dit hierna verstaan", is die versekering wat ons Gids vir ons gee. Waag dit om Hom te vertrou en om in die krag van daardie vertroue te sê: “Amen, o HERE!"

FB Meyer
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css