Die Weg

 

Die werking van die Heilige Gees

"Niemand kan sê: 'Jesus is die Here' nie, behalwe deur die Heilige Gees." - 1 Korintiërs 12:3.

God is Gees, en dié wat Hom aanbid, moet Hom deur die Gees en in waarheid aanbid.” (Joh 4:24). Die Heilige Gees is self God en gaan van die Vader en die Seun uit. Hy maak eenvoudige mense bekwaam om die wil van die Vader en die Seun te doen. Hy het eenvoudige vissers toegerus sodat hulle die wêreld ingestuur kon word om die evangelie te verkondig (Mar 16:15). God se Gees is 'n gees van krag, vertroosting, vermaning en bekwaam-making. Sonder Hom sou daar geen redding wees nie, want Hy bring die wedergeboorte in dooie mense se harte. Dit geskied aan die hand van die woord van God (1 Petrus 1:23) en die wil van God (Jakobus 1:18).

Die natuurlike mens het geen invloed op die geestelike mens nie, maar die geestelike wel op die natuurlike (waar God dit toelaat). God het reeds vooruit bepaal aan wie dit sou toekom. Ons lees dienooreenkomstig daarvan in Johannes 6:63-64: '“Dit is die Gees wat iemand lewend maak; die mens self kan dit nie doen nie. Wat Ek vir julle gesê het, kom van die Gees en gee lewe. Maar daar is party van julle wat nie in My glo nie.” Jesus het immers van die begin af geweet wie dit is wat nie glo nie... ' Die ware toestand van 'n mens voor God kan die natuurlike mens nie weet nie – God moet sy oë vir hom oopmaak. “‘n Oor wat hoor, en ‘n oog wat sien - die HERE het hulle altwee gemaak.” (Spr 20:12).

Ons lees in die Ou Testament van die Gees van God wat oor mense vaardig geword het. Sedert die tyd van die Nuwe Testament was die Heilige Gees nie net 'n tydelike verskyning by gelowiges nie, maar 'n permanente inwoning by die kinders van God, soos ons dit lees in 2 Korintiërs 1: 21-22: “God self het ons saam met julle op hierdie vaste grond gevestig: op Christus. God het ons vir Hom afgesonder, ons as sy eiendom beseël en die Heilige Gees in ons harte gegee as waarborg van wat ons nog sal ontvang.” Wat deur God beseël is, bly so vir ewig en altyd. Die doop met die Heilige Gees waarvan ons in die Bybel lees, skei die gemeenskap van gelowiges as gemeente (Kerk) van alle ander groepe in die wêreld. Paulus skryf in 1 Korintiërs 12:13-14: “Omdat ons almal een liggaam geword het, is ons almal met die een Gees gedoop, of ons nou Jood of Griek is, slaaf of vry. Ons is almal van die een Gees deurdrenk. Die liggaam bestaan ook nie net uit een lid nie, maar uit baie.” Die liggaam van Christus is die gemeente. Dit handel by die doop met die Heilige Gees dan ook om die samevoeging van die gelowiges. 

Wat die praktiese (daaglikse) werking van die Gees van God aanbetref, moet dit in verband gebring word met die volle werking van die verlossing uit genade, wat ook saamhang met my eie optrede en gehoorsaamheid aan die gebooie van God. Paulus skryf daarvan aan die gemeente in Efese: “laat die Gees julle vervul ” (Efesiërs 5:18). Hier is nie enige sprake van die tekort aan die Gees nie, maar sy werking in die lewe van die gelowiges. Daartoe dien ook my verstand, my eie wil en my gawes. Die Heilige Gees skakel nie my fisiese-, geestelike- en siels-geaardheid af nie: “want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer.” (Fil 2:13). God doen dit, nie deur eksterne beheer nie, maar op so 'n manier dat ons met al ons sintuie aan die werking van die Gees sal toegee. “Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is. “ (Rom 12:2).

'God wat gesê het: “Laat daar lig skyn uit die duisternis,” het ook in ons harte 'n lig laat skyn om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God, wat van Jesus Christus uitstraal. Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek; die krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie.' (2 Kor 4:6-7). “Al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe.” (2 Kor 4:16).

Uit: Der Heilige Geist, deur Jörg Bauer (verwerk).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css