Die Weg

 

Hy kom!

“Ook julle moet gereed wees, want die Seun van die mens kom op 'n tyd wanneer julle Hom nie verwag nie.” - Lukas 12:40.

Kan 'n mens nog onkant gevang word al weet jy verseker dat dít waarop jy wag wel gaan gebeur? Ek dink wel so, want die aard van dié dinge waarvan ons hier praat kan geen mens in sy verbeelding voorstel nie.

Die mens is verganklik en dit is vir baie mense 'n neerdrukkende gedagte, veral as hulle ouer begin word. Luister maar net wat sê Moses in Psalm 90:2-6: “Voordat die berge gebore was en U die aarde en die wêreld voortgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid is U God. U laat die mens terugkeer tot stof en sê: Keer terug, o mensekinders! Want duisend jaar is in u oë soos die dag van gister as dit verbyskiet, en soos ‘n nagwaak. Weggespoel het U hulle; hulle word ‘n slaap; in die môre is hulle soos die gras wat weer uitspruit: in die môre bloei dit en spruit weer uit; in die aand sny ‘n mens dit af, en dit verdor.” Hierdie beskrywing van ons dae kan ons nie miskyk nie! Maar tog is daar hoop, omdat die mens sy eie verganklikheid deur die geloof in Christus kan oorwin. Jesus Christus kom weer, en dit verander alles! 

Dit sal werklik gebeur – Jesus Christus sal sigbaar met heerlikheid en krag terugkeer na die aarde. So lees ons dit in Mattheus 24:29-30:  “Kort na die verdrukking van daardie tyd sal die son verduister word, en die maan sal nie skyn nie; die sterre sal uit die ruimte val, en die kragte van die hemelruim sal ontwrig word. Dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemelruim verskyn, en al die volke van die aarde sal verslae wees. Hulle sal die Seun van die mens op die wolke van die hemel sien kom met groot krag en majesteit.

Ons staan soms afsydig teenoor wat werklik rondom ons gebeur. Daarom word ons aangesê om te waak en te bid! In Markus 13:33-37 staan:  “Wees op julle hoede; wees waaksaam, omdat julle nie weet wanneer die tyd daar is nie. Dit is soos 'n man wat ver weggegaan en sy huis onder beheer van sy slawe gelaat het. Hy het vir elkeen sy werk gegee en die deurwagter beveel om waaksaam te bly. Bly dus waaksaam, omdat julle nie weet wanneer die huiseienaar kom nie, in die aand of middernag of met hanekraai of die môre vroeg nie, sodat wanneer hy onverwags kom, hy julle nie aan die slaap kry nie. En wat Ek vir julle sê, sê Ek vir almal: Bly waaksaam!” Dit beteken vir my dat ons met 'n gesonde (gelowige) nuuskierigheid na die wêreld moet kyk. Dat ons alle gebeure in die natuur, die politiek en die ekonomiese omstandighede uit hierdie gesigspunt moet beskou. Die Heilige Gees help ons om met 'n blye verwagting die komende gebeurtenisse tegemoet te gaan: “Wanneer die Vader in my Naam die Voorspraak, die Heilige Gees, stuur, sal Hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het. Vrede laat Ek vir julle na; my vrede gee Ek vir julle. Die vrede wat Ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moet nie ontsteld wees nie, en julle moet nie bang wees nie.” (Joh 14:26-27).

Vir sommiges sal dit 'n dag van vreugde en vir ander 'n dag van wanhoop wees, 'n dag van saamkom en 'n dag van skeiding (vgl Mattheus 24:40-42). God is 'n God van orde. Alles sal gebeur soos dit geprofeteer is. Kom laat ons hierdie dag tegemoet gaan in die vreugdevolle sekerheid dat Jesus Christus weer gaan kom en dat dit 'n onvergelykbare mooi dag sal wees vir die mense wat in sy woorde glo. Maar laat ons ook die oorblywende tyd gebruik om ons gereed te maak, terwyl ons nog die geleentheid het. Dit is nog genade tyd!

Wees op julle hoede dat julle gees nie deur onmatige etery en drinkery en deur die sorge van die lewe afgestomp word nie en dat daardie dag julle nie onverhoeds soos 'n vangnet oorval nie. Daardie dag sal skielik op al die bewoners van die hele aarde neerkom. Maar wees waaksaam en bid altyddeur dat julle die krag kan ontvang om deur al hierdie dinge wat gaan gebeur, behoue deur te kom en om voor die Seun van die mens te verskyn.” (Luk 21:34-36).

Uit: Biblische Kurzbotschaften, deur Jörg Bauer (aangepas).
 
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css