Die Weg

 

Nie deur krag of geweld nie, maar deur die Gees

Nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my Gees, sê die HERE van die leërskare.” - Sagaria 4:6 (53-vertaling).

Die krag van die Gees is 'n blywende krag, Maar dit is nie hoe die wêreld dit oordeel nie, en dit is daarom ook nie die krag wat deur die meeste mense gesoek word nie. Daar is net twee kragte of magte in die heelal wat werklik saak maak: die mag van goed en die mag van kwaad, die mag van God en die mag van Satan. Die een bou en die ander breek af. Die een soek om te bestendig en vas te maak, die ander soek om te verwoes en te vernietig.

'n Mens, hoe verganklik is hy tog: sy dae gaan soos 'n skaduwee verby.” (Ps 144:4). Ons vra in die eerste plek nie na die geleerdheid en rykdom en mag van die mense wat in die graf rus nie, maar na hul geestelike waarde, na hul deugde wat hulle agtergelaat het. Dit is die maatstaf vir die opskrif op hul grafstene. Hulle het iets agtergelaat deur dít wat hulle was, en nie deur dit wat hulle besit het nie. Jou krag lê in wat jy is, en nie in wat jy besit nie. Die groot vraag wat jou waarde sal bepaal: was jy edel en eerlik, of was jy laag en gemeen?

Die werk van die Gees van God werk in ons ter wille van die geloofsgemeenskap waarvan ons deel is en ten goede van ons medemens. Wie goed is, gebruik nie geweld nie en maak geen lawaai nie. Deur ons optrede word ander nader getrek vir alles wat goed, rein en edel is. So het Jesus op aarde gelewe. So het al God se kinders deur sy genade in sy voetstappe gevolg. Só het die koninkryk van God tot vandag toe gekom, sonder mag en geweld. Koninkryke gegrond op mag en geweld het gekom en gegaan, net die koninkryk van Jesus Christus, die Koninkryk van die Gees wat gegrond is op liefde en goedheid hou altyd stand.

Die eenvoudige en soms onopvallende lewe wat deur en deur goed is, oefen op die lang duur 'n groter krag uit as dié van die rykste of mees geleerde mens. Die moeder in haar huis, die opregte onderwyser voor sy klas, die persone in hul werk wat op ander invloed uitoefen deur hul goedheid doen die grootste werk wat gedoen kan word.

Die grootste mag, die allesbeheersende mag, die mag van goedheid, die mag van die Heilige Gees, bestier die loop van sake. Ook in ons persoonlike lewe is Hy die grootste mag. Hou op om te probeer om in eie krag en met geweld iets tot stand te bring. Laat wat jou pla in God se hande. Gebruik die genademiddele wat die Heilige Gees aan jou voorsien. Dan sal Hy in jou dít tot stand bring wat ewig is en wat tot sy eer sal dien.

Uit: Aanbid God, deur ds PJ Viljoen (verwerk).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css