Die Weg

 

Om die krag te ontvang

(Lees saam met die vorige)

En die engel van die HERE het weer vir die tweede maal gekom en hom aangeraak en gesê: Staan op, eet; anders is die pad vir jou te veel. Hy het toe opgestaan en geëet en gedrink en deur die krag van die voedsel veertig dae en veertig nagte lank geloop tot by die berg van God, Horeb.” - 1 Konings 19:7-8 (53-vertaling).

God het die kraggewende voedsel by Elia neergesit, baie naby, by sy kop sodat hy dit kon bykom. Al wat hy hoef te doen is om sy hand daarna uit te steek, die voedsel te neem en te eet. As Elia dit nie doen nie, sal hy eenvoudig bly lê en in die woestyn omkom. En Elia gehoorsaam.

Ek wil jou dit op die hart druk. Die “krag van die voedsel” is enorm! Ook jy kan dié krag in jou lewe ervaar. Ook vir jou is daar voedsel, en jy moet van die voedsel eet. Heel prakties beteken dit dat jy kerk toe moet gaan om na God se Woord te luister, dat jy die Nagmaal moet vier, dat jy gereeld die Bybel moet lees, dat jy weer jou knieë moet buig en bid en dankie sê. Sekerlik is dit God wat die wonder bewerkstellig, en dit doen God ook. Maar Hy doen dit alleen langs die weg van jou gehoorsaamheid in die gebruik van sy middele. God het sy genade aan die genademiddele verbind. En die middele is die Woord en sakrament. En die middele verrig wondere .... as jy dit getrou gebruik. As jy in die woestyn van die lewe omkom, dan is dit nie omdat daar niks te eet is nie, maar omdat jy God se voedsel nie gebruik nie. Elia het geëet en gedrink. Dit moet jy ook doen.

Ja, die krag van die voedsel is wonderlik! By Elia het daar 'n liggaamlike wonder geskied. God het hom met daardie voedsel veertig dae lank aan die lewe gehou sodat hy sy reis na Horeb kon voltooi. Maar nog belangriker is dít wat in Elia se binneste gebeur het. Eers het hy geen sin meer in die lewe gesien nie. Hy het nie meer geweet waarvoor hy moes lewe nie. Hy was van binne heeltemal uitgebrand. En toe eet hy van daardie voedsel wat van God kom. Die voedsel het ook sy siel met krag versterk. Hy het van binne weer 'n ander mens geword.

Om van binne weer 'n ander mens te word is ook binne ons bereik, sodat ons ook weer in die verskriklikste situasies kan voortgaan – ja, fier en blymoedig kan voortgaan - omdat die kruik en die broodkoek, die wonderspys ook binne ons bereik lê. Ja, baie oorvloediger, baie doeltreffender en baie makliker binne ons bereik. Christus het dit ook in soveel woorde gesê: “Want my vlees is waarlik spys, en my bloed is waarlik drank” (Joh 6:55). En sê Hy: “Maar elkeen wat drink van die water wat Ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie” (Joh 4:14). En dan roep Hy uit: ”As iemand dors het, laat hom na My toe kom en drink!" (Joh 7:37).

Waarlik, as jy Christus in 'n opregte geloof vir jou toeëien, dan gebeur dieselfde wonder ook in jou lewe. Dan kry jy die sin en die inhoud, en die krag en die blydskap van die lewe weer terug. Dan kry jy van binne die vrede, die blydskap en die hoop weer terug. Jy kan weer asemhaal.

Hoe anders loop Elia nou as toe hy die woestyn ingegaan het. Toe het hy homself voortgesleep totdat hy neergeval het en 'n prooi van moedeloosheid en ondergang geword het. En nou loop hy veertig dae en veertig nagte lank deur die woestyn. Alles deur die krag van die voedsel. So kan dit ook met ons wees. Elia en ons ook. Ons kom ook by Horeb. Wat beteken dit? Ons kan dit kalm aanvaar: “Deur 'n nag, hoe swart, hoe dig, voer Hy my in eew'ge lig.

(word vervolg)

Uit: De Stem achter U, deur ds Gabe van Duinen
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css