Die Weg

 

Die plek van die Bybel in jou lewe

Leer dit vir jou kinders deur met hulle daaroor te praat as jy in jou huis is en as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan”.. - Deuteronomium 11:19 (83-vertaling).

Daar skeel vandag heelwat aan die gesinslewe. Egskeidings is aan die orde van die dag. Die band tussen ouers en kinders word versteur en verdwyn soms geheel en al. Hoeveel kinders is daar nie wat glad nie weet waar hulle pa’s of ma’s, of dalk albei hul ouers is nie? As die band tussen ouers verbreek word, beland die kinders dikwels op straat. Die aftakeling van die gesin is die kanker van ons moderne samelewing.

Alleen die Bybel kan hierdie verrotting teëwerk. Nie die Bybel in die kas as oorblyfsel van 'n vergete Christelikheid nie. Nie die Bybel in die maagdelike toestand soos wat die egpaar dit op hul troudag gekry het nie. Nee, die Bybel wat stukkend gelees is. Die Bybel wat elke dag saam met die kinders in die familiekring gelees is.

Dit is opmerklik dat daar in die teks staan: “met hulle daaroor te praat”. Dit beteken dat pa en ma die gelese gedeelte met hul kinders bespreek sodat dit by hulle ingang sal vind. Watter aangrypende toneel! “As jy in jou huis sit” (53-vertaling). Ja, dan gaan ons saam eet, saam 'n speletjie speel, dalk saam na die televisie kyk. Dit is goed, solank daar ook tyd ingeruim word om saam uit God se Woord te lees en daaroor te praat.

As ons dit biddend doen, word dit 'n enorme seën vir die gesin. So 'n gesin is gebonde aan, en staan onder die tug van God se Woord. Die gesin ontdek homself in die Woord. Dit bring man en vrou, ouers en kinders weer nader aan mekaar, en met mekaar terug na God.

Daar gebeur so baie in 'n gesin. Elke gesinslid bring sy dag en sy lewe huistoe. Elkeen bring die wedervarings van sy of haar dag saam na huis en haard. Dit is dan heerlik om as gesin na die Woord te luister wat vir jou sê: “Wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede.” (Ps 103:3-4).

Gelukkig is die gesin wat sy lewensap uit hierdie Bron ontvang!

Uit: De Stem achter U, deur Ds Gabe van Duinen

--- Daar sal vir die volgende week geen dagstukkies wees nie. Moenie vergeet om u Bybel te lees nie!  ---
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css