Die Weg

 

Om vas te kan staan

Ons het vir Timoteus, ons broer en medewerker in diens van God, wat saam met ons die evangelie van Christus verkondig, na julle toe gestuur om julle in julle geloof te versterk en moed in te praat sodat nie een van julle onder die vervolginge sou begin wankel nie. Dat ons ter wille van ons geloof vervolg sal word, staan vas. Dit weet julle.” - 1 Tessalonisense 3:2-3.

Die gelowiges in Tessalonika is, soos ook op baie ander plekke, vervolg. Paulus besef maar terdeë dat sommige van hulle nie staande sou kon bly onder die druk nie. Hy was gewoond aan vervolging, hy het geweet watter lyding dit kan meebring, en dat alle gelowiges wel die een of ander tyd terwille van hul geloof vervolg sal word. Het die Here Jesus dit nie ook self gesê nie: “Julle sal ter wille van my Naam deur almal gehaat word.” (Matt 10:22). Paulus stuur dus Timotheüs na Tessalonika om die gelowiges te versterk en te bemoedig.

Is dit vandag anders as in die tyd van Paulus? Geensins nie, die vervolging en verdrukking is steeds sigbaar, sekerlik nie oral op dieselfde skaal en op dieselfde manier nie. Daar is nou nog lande waar gelowiges in tronke gegooi en ter dood veroordeel word ter wille van hulle geloof. Maar soms is dit meer subtiel, soos 'n mens dit vind in die optredes van sommige regerings en ook groot maatskappye.

Ons moet dus besef dat ons weg deur hierdie wêreld, as navolgers van Christus, nie altyd maklik sal wees nie, en dat ons moeilikhede en verdrukkinge moet verwag. Maar ons weet ook dat Jesus Christus langs die weg van die kruis ook vir ons die weg na die ewige heerlikheid berei het. Aan die kruis was Hy deur God en mense verlaat (Matt 27:46). Is ons dan nie bereid om in veel mindere mate deur lyding en verdrukking gelouter te word met Christus aan ons sy nie. Dan hoor ons weer die woorde van die Here Jesus: “As julle aan die wêreld behoort het, sou die wêreld julle as sy eiendom liefgehad het. Omdat julle egter nie aan die wêreld behoort nie, maar Ek julle uit die wêreld uitgekies het, daarom haat die wêreld julle. Onthou wat Ek vir julle gesê het: 'n Slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie. As hulle My vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. As hulle my woorde ter harte geneem het, sal hulle julle s'n ook ter harte neem. Maar hulle sal dit alles aan julle doen omdat julle my Naam bely en hulle Hom nie ken wat My gestuur het nie.” (Joh 15:19-21). Maar ook:  “Dit het Ek vir julle gesê, dat julle in My vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê; maar hou goeie moed, Ek het die wêreld oorwin.” (Joh 16:33; 53-vertaling).

Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan, en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles neem die skild van die geloof op waarmee julle al die vurige pyle van die Bose sal kan uitblus.  En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees - dit is die woord van God - terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges.” (Ef 6:14-18; 53-vertaling).

-dw -

(Met erkenning aan Lig en Lewe 1959)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css