Die Weg

 

Ek glo

Jesus sê vir haar: Ek is die opstanding en die lewe; wie in My glo, sal lewe al het hy ook gesterwe;  en elkeen wat lewe en in My glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit? Sy antwoord Hom: Ja, Here, ek glo dat U die Christus is, die Seun van God, wat in die wêreld sou kom.” - Johannes 11:25-27 (53-vertaling).

Hierdie belydenis van Martha is een van die mooiste belydenisse in die Nuwe Testament. Dit is 'n belydenis wat ons naas dié van Petrus kan stel in Mattheus 16: ”U is die Christus, die Seun van die lewende God.” As ons dink aan die bedrywige Martha by die kospotte van wie ons in Lukas 10 lees, dan is dit asof so 'n diepsinnige belydenis nie uit haar mond kan kom nie. Daar sien ons haar nie alleen hard besig om 'n smaaklike ete voor te berei, terwyl haar suster Maria, rustig aan die voete van Jesus sit en na sy woorde luister nie, maar selfs as die ongeduldige en verwytende mens, wat dit nie kan aanvaar dat haar suster na Jesus luister, terwyl sy alleen bedien nie.

Dit lyk gewis nie of Martha só 'n belydenis kan aflê nie. 'n Mens sou dit eerder van die diepsinnige en stil peinsende Maria verwag. Martha maak op sy minste 'n onsimpatieke indruk en kom selfs oppervlakkig voor. 'n Mens moet egter versigtig wees in die beoordeling van mense. Dit is net die Here alleen wat weet wat in die harte van mense omgaan.

Die Here Jesus praat met Martha na die dood van haar broer. Hy troos haar met die woorde: “Ek is die opstanding en die lewe; wie in My glo sal lewe al het hy ook gesterwe.” Dit is ons troos in ons gebondenheid met Hom, die Vors van die lewe. Dit is ons enigste troos wanneer die dood ook op ons weg kom.

Hierdie troos is egter gebind aan die geloof. Daarom vra die Here aan haar: “Glo jy dit?

Ja Here, ek glo . . . “ Met nadruk staan dit voorop ... “Ék, ook ék, behoort tot die kring wat glo.” Dit is goed om te weet ander glo ook - dan is ons nie alleen in die wêreld nie. Glo is egter 'n intieme persoonlike saak. In sy geloof staan elkeen van ons alléén voor God. Ander mense se geloof kan my nie salig maak nie - alleen my eie, persoonlike geloof. Daarom moet ook jy kan sê, en van harte kan sê: ”Ek glo . . . Ja, ook ék glo . . .

Ek glo dat U die Christus is, die Seun van God, wat in die wêreld sou kom . . .” Martha se geloof is sentraal gerig op Jesus Christus, die Seun van God, die beloofde Messias wat volgens die Skrifte in die wêreld sou kom.

Ons word nie moeg om dit te benadruk nie: Ons saligheid is gebind aan die persoon van Jesus Christus. Dit hang nie af van 'n swewende idee of 'n stel reëls of 'n morele kode nie. Ek as persoon is gebind aan die persoon van Jesus Christus deur die band van die geloof - daarom het ek die ewige lewe ...

Uit: Elke dag in die Lig, deur ds MJ Booyens
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css