Die Weg

 

Om nie volgens menslike norme te dink nie

Daar is twee gevare wat ons samelewing bedreig. Die een is dat ons net aan ons eie klein wêreldjie dink: ons direkte gemeenskap, ons gesin, ons gemeente of die omgewing waar ons woon. Die ander gevaar is dat ons ons verloor in die fraai woorde oor menseregte en wêreldburgerskap, dat ons streef na wêreldeenheid en wêreldvrede, maar dat ons die mense in ons eie klein gemeenskap vergeet. Ons dink nou eenmaal maar net volgens menslike maatstawe: groot of klein, algemeen of spesifiek.

Maar God dink anders daaroor. Hy lei ons altyd éérs na dít wat die naaste aan ons is, dié klein dingetjies wat dalk vir ons onbelangrik lyk in die groot wêreld daarbuite. Maar juis daarin moet ons voortdurend na God luister, en ons moet Hom gehoorsaam, ook al dink ons dat ons duidelik weet wat ons “plig” inhou. Want selfs die klein dingetjies in ons lewens val binne God se raadsplan met die wêreld. Die ontmoeting tussen twee gewone mense kan die wêreld in 'n sekere rigting stuur. Saul het by Samuel aangekom om sy paar esels te soek, en Samuel herken in hom die toekomstige koning van Israel. Paulus doen 'n beroep op die keiser om van die Jode in Jerusalem te ontkom, en so begin die evangelie verkondiging in Rome. Die gesprek van die eenvoudige Pontitianus met die wysgeer Augustinus was die beslissende faktor wat van Augustinus die groot kerkvader gemaak het. Uit die eensame worsteling van 'n Augustynse monnik met sy diepste probleme, groei Martin Luther tot die groot hervormer wat die fondamente van die Roomse Kerk tot in sy diepte geskud het.

Ons moet dus ophou om onderskeid te tref tussen belangrike en onbelangrike mense, tussen belangrike en onbelangrike beslissings, tussen groot en klein. Ons moet met God leef en trag om vier-en-twintig uur per dag God se wil te doen. Dit hoort ook by ons slaap en opstaan, by ons sport en spel, by ons vrolike byeenkomste. Dit moet altyd geskied na God se wil sodat ons nooit los van God handel nie. Dan word God se plan in ons hele lewe verwerklik en word ons opgeneem in sy diens. Hierdeur word sy Naam geheilig, kom sy Ryk na ons, en so word sy wil gedoen, soos in die hemel net so ook op die aarde.

Uit: Waarheen leven wij?, deur Dr Th Bovet (verkort).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css