Die Weg

 

Soms is ons bo, soms onder

“Ses dae later het Jesus vir Petrus en Jakobus en Johannes saamgeneem en hulle op 'n hoë berg gebring waar hulle heeltemal alleen was. Toe het sy voorkoms voor hulle oë verander, en sy klere het blink geword, spierwit soos niemand op aarde dit kan maak nie. Elia en Moses het toe aan hulle verskyn en met Jesus gestaan en praat. Toe sê Petrus vir Jesus: 'Rabbi, dit is goed dat ons hier is. Laat ons drie hutte bou: een vir U, een vir Moses en een vir Elia.'”-  Markus 9:2-5.

Vir hierdie drie dissipels was dit asof hulle 'n blik in die hemel gekry het. Vir 'n kort rukkie is die gordyn tussen ons wêreld en die hemel vir hulle weggetrek. Die dissipels kon Jesus in sy ware gestalte sien: in stralende hemelse ligglans. Watter wonderlike ervaring was dit nie? Vir die dissipels moes dit 'n emosie belaaide, glorieryke oomblik gewees het. Geen wonder dat Petrus aan hierdie oomblik wou vashou deur hutte te wil bou nie. Dit was asof hy die ewige in die tydelike wou inperk. Dit was nie moontlik nie. Maar dit was ook dieselfde Petrus wat sy Here later verloën het!

Soms kry ons ook besondere geestelike ervarings. Tog verminder die emosionele opwinding van die oomblik weer met die tyd. Miskien dink ons op 'n later stadium aan daardie besonderse oomblik, soos Petrus ook daarvan skryf ( 2 Petrus 1:18). Daar is hoogtes en dieptes in elke lewe. Dit is iets waarmee ons moet saamleef. Maar dit is vertroostend dat Jesus Christus ons nooit verlaat nie en die Gees ons bystaan wanneer die aanvegtinge en twyfel ons weer wil oormeester. Aan die hand van die goeie Herder vind ons ons weg deur die donker valleie van ons dag na die hemel.

God wat gesê het: 'Laat daar lig skyn uit die duisternis,' het ook in ons harte 'n lig laat skyn om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God, wat van Jesus Christus uitstraal. Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek; die krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie.” (2 Kor 4:6-7).

Toe ons aan julle die krag van ons Here Jesus Christus en sy wederkoms bekend gemaak het, het ons ons nie op versinsels of legendes verlaat nie. Nee, met ons eie oë het ons Hom in al sy majesteit gesien. Hy het van God die Vader eer en heerlikheid ontvang toe die Allerhoogste Majesteit gesê het: 'Dit is my geliefde Seun oor wie Ek My verheug.' Die stem uit die hemel het ons self gehoor toe ons saam met Hom op die heilige berg was. En dit het vir ons die boodskap van die profete nog meer bevestig. Hierdie boodskap is soos 'n lamp wat in 'n donker plek skyn. Julle sal goed doen as julle in sy lig bly totdat die dag aanbreek en die môrester opkom in julle harte.” ( 2 Pet 1:18-19).

-dw-

(Met erkenning aan Neukirchener Kalender 2020)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css