Die Weg

 

Verstaan julle dan nog nie?

'Hy het hulle daar laat staan, weer in die skuit geklim en na die oorkant van die see toe gegaan. Die dissipels het vergeet om brood saam te vat; hulle het net een by hulle in die skuit gehad. Jesus het hulle toe gewaarsku: “Pas op, wees op julle hoede vir die suurdeeg van die Fariseërs en die suurdeeg van Herodes.” Hulle het toe vir mekaar gesê dit is omdat hulle nie brood het nie. Toe Jesus dit hoor, sê Hy vir hulle: “Waarom praat julle daaroor dat julle nie brood het nie? Begryp en verstaan julle nog nie? Is julle nog steeds so traag van begrip? Julle wat oë het, sien julle dan nie? Julle wat ore het, hoor julle dan nie? Onthou julle nie, toe Ek die vyf brode vir die vyf duisend gebreek het, hoeveel mandjies vol stukke brood julle oorgehou het nie?” “Twaalf,” sê hulle vir Hom. “En sewe brode vir die vier duisend, hoeveel mandjies vol stukke het julle toe oorgehou?” “Sewe,” sê hulle vir Hom. Toe sê Hy vir hulle: “Verstaan julle dan nog nie?”' - Markus 8:13-21.

Jesus het, nadat Hy met die Fariseërs oor hul ongeloof geredeneer het, saam met sy dissipels in 'n bootjie geklim en na die oorkant van die See van Galilea gevaar. Die Fariseërs het nie in Hom geglo nie; hulle wou wondertekens uit die hemel sien dat Hy werklik die Seun van God is. Hy het egter geweier om dit te doen, want Hy het geweet dat al doen Hy wat ook al, hulle nie in Hom wil en sal glo nie.

Nou sit die dissipels saam met Hom in 'n bootjie, maar hulle het vergeet om brood saam te neem. Hulle is besorg oor waar hulle kos gaan kry. Die Here Jesus het geweet wat in hulle harte aangaan; Hy het geweet dat hulle bekommerd was oor wat hulle gaan eet. Daarom bestraf Hy hulle oor hul ongeloof deur te verwys na die “suurdeeg van die Fariseërs.” Die “suurdeeg van die Fariseërs” waarvan Jesus hier praat, is naamlik ongeloof (in Lukas 12:1 word ook na die “suurdeeg van die Fariseërs” verwys, maar daar handel dit oor die huigelary van die Fariseërs). Sy dissipels was nog altyd by Hom, hulle het geluister as Hy gepreek het en hulle het sy wonderdade gesien. Hulle was by toe Hy die duisende mense met 'n paar brode en visse gevoed het! Kon hulle dan nog nie begryp wie Hy werklik is nie?

Die “suurdeeg van die Fariseërs” is ook nog vandag besig om die lewe vir ons te versuur. Ons moet oppas vir die ongeloof. Ons verdwaal so maklik in die bekommernisse van die lewe en verloor ons vertroue in die Een wat hemel en aarde geskape het en dit bestuur tot aan die einde van die tyd. “Verstaan julle dan nog nie?”'

-dw-
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css