Die Weg

 

God het die laaste woord

En Hy het vir my gesê: Dit is verby! Ek is die Alfa en die Oméga, die begin en die einde.” - Openbaring 21:6 (53-vertaling).

Johannes hoor hoe God spreek. Vir 'n geruime tyd het Hy skynbaar geswyg. Die mense het gespreek. Die boek Openbaring vertel ons hoe veral die Antichris en die Valse Profeet die mense sal leer om teen God te spreek. Ook vandag word ons oordreun deur die woorde van mense, en God se stem is dikwels haas onhoorbaar.

Maar teen die einde spreek God en sit 'n punt agter al die sinne en woorde van die wêreldgeskiedenis. Dan proklameer God: Dit is verby! Dan breek die laaste golfslag van die tyd op die strand van die ewigheid. Die laaste toneel van die magtige wêrelddrama sluit af. Dan wankel die vastigheid weg en daar bly net Een wat onwankelbaar is. “Ek is die Alfa en die Omega”.

Alfa en Omega is die eerste en laaste letters van die Griekse alfabet. Ons mense bly in alles beperk binne die ses-en-twintig letters van die alfabet. Maar God nie! Daarom kan Hy die skepping na sy ewige doel lei nieteenstaande die sonde.

Ons menselewe is vol vraagtekens. Eenmaal klaar dit op as God sy punt agter alles sit, as Hy die laaste woord spreek.

Nou leef ons in 'n verbygaande wêreld. Alle sekerhede gee eenmaal pad. Daar kom 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. AI die kommer en die angs, die worsteling en die moeite wat vir eeue voortgeduur het, het nie die laaste woord nie.

Slaan dan tog jou vraagtekens uit dat dit uitroeptekens van aanbidding kan word. Want God alleen is groot!

Dr B Duvenhage in Tel die Sterre
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css