Die Weg

 

Om wedergebore te wees

Dít verseker Ek jou: As iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie”- Johannes 3:3.

Die wedergeboorte is die basis van verlossing. Ons moet mooi daaroor nadink wat dit werklik beteken, want daar is mense wat hulself wedergebore Christene noem, en tog nie is nie. Jy kan die naam van 'n Christen dra, in 'n Christelike land gebore wees en die Christelike geloof bely, maar dit help alles niks tensy daar iets bygevoeg word - die wedergeboorte deur die krag van die Heilige Gees.

Om wedergebore te word, is so geheimenisvol dat 'n mens dit nie in woorde kan omskryf nie. “Die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waar hy heen gaan nie. So gebeur dit met elkeen wat uit die Gees gebore is.” (Joh 3:8). Nogtans tree daar by die wedergebore mens 'n verandering in wat waargeneem kan word in sy gevoelslewe, en in sy denke en dade. Dit is verhewe bo die menslike natuur. Dit is nie asof dit 'n operasie is wat jy op jouself uitvoer nie. Iets nuuts word aan jou toegevoeg wat in jou hart werk, jou siel vernuwe en jou hele menswees beïnvloed. Dit is nie 'n verandering van jou naam nie, maar 'n vernuwing van jou aard, sodat jy nie meer die mens is wat jy vantevore was nie, maar 'n nuwe mens in Christus Jesus.

'n Mens kan 'n lyk was en mooi aantrek, maar dit bly nog steeds 'n lyk, jy kan hom nie weer lewe gee nie, net God kan dit doen. As jy “wedergebore” is sal jy bely: “O ewige Vader, U het met u Gees die asem van 'n nuwe, heilige en geestelike lewe in my ingeblaas. Tot vandag toe was ek dood in my oortredinge en my sondes. My hemelse lewe is geheel en al van U afkomstig, uit myself is ek niks. Ek rig my gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie, want ek het gesterwe, en my lewe is saam met Christus verborge in God, en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe” (vgl Kol 3:2-3; Gal 2:20).

Mag die Here ons in staat stel om verseker te wees dat ons wedergeborenes is, want daarsonder is ons ongered, sonder vergifnis, sonder God en sonder hoop.

Uit: Morning by Morning, deur CH Spurgeon (aangepas)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css