Die Weg

 

Op die regte pad

Deurgrond my, o God, en ken my hart; toets my en ken my gedagtes; en kyk of daar by my ‘n weg is van smart, en lei my op die ewige weg!” - Psalm 139:24 (53-vertaling).

Ons kan ons diepste geheime nie vir God wegsteek nie en daar is geen plek waar ons vir Hom kan gaan wegkruip nie. Maar waarom sou ons dit wil doen? Want ons kan juis op Hom vertrou wanneer ons ons in moeilike situasies bevind. Hy sien in elk geval wanneer ons die verkeerde weg inslaan. “U ken my sit en my opstaan; U verstaan van ver my gedagte. U deurvors my gaan en my lê, en U is met al my weë goed bekend.” (Ps 139:2-3;53-vertaling).

Elkeen van ons probeer sy eie pad deur die lewe baan. En dan hou ons nie altyd daarmee rekening dat ons nooit alleen in ons gedagtes en ons planne is nie. Wie sal dan nou weet as ons 'n bietjie selfsugtig is, of dalk 'n leuen vertel om uit die moeilikheid te kom, of met 'n skelmstreek vinnig geld in die sak wil bring?

Hierdie dinge lê nie op die beproefde (83-vertaling) weg van God se kinders nie. Inteendeel. Want die weg wat ons moet volg, is die weg van die gelowige waarop Jesus Christus ons vooruitgegaan het. Hy het gesê: “Die skape luister na die herder se stem. Hy roep sy skape op hulle name en lei hulle uit. Wanneer hy al sy skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit, en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal nooit 'n vreemde volg nie maar van hom af weghardloop, omdat hulle nie die stem van vreemdes ken nie.” (Joh 10:3-5). Dit is interessant om daarop te let dat die weg van smart (verdriet) in Psalm 139 gestel word teenoor die ewige of beproefde weg. Dit is die weg wat ons Herder vir ons gebaan het. Jesus Christus se hele lewensweg was gerig op 'n vaste doel: om via Golgota en die smartlike kruisdood die ewige heerlikheid te betree. Hy het met die krag van 'n leeu die stryd gestry en oorwin (Open 5:5). Hy het die weg gebaan vir sy uitverkorenes.

Hierin lê daar vir ons groot troos en vrede. Wie in Hom glo en Hom volg waarheen Hy ons lei, hoef nie bevrees te wees vir die toekoms nie. Hy is ons Herder en ons weet waarheen Hy met ons op pad is.

Daarom, as dit lyk asof die weg voor ons baie duister of donker is, moet ons op ons Here bly vertrou. Hy kén die weg en Hy sal ons op sy beproefde pad na die ewigheid lei.

-dw-

(Met erkenning aan Neukirchener Kalender 2020).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css