Die Weg

 

Op jou wagpos

Op my wagpos wil ek gaan staan; ek wil stelling inneem op die vestingmuur, op die uitkyk wees om agter te kom wat Hy vir my gaan sê en wat ek mense moet antwoord oor my verwyt” - Habakuk 2:1 (direkte vertaling).

Habakuk staan op sy wagpos. 'n Eensame man in die nag. Die man met die mooi naam wat “omhelsing” beteken, is nou alleen. Die tyd van koning Jojakim was 'n tyd van voorspoed. Die volk het in valse gerustheid geslaap. Waarskynlik het die mense Habakuk as 'n dwaas bestempel: Man, klim af van jou hoë toring, daar is geen gevaar nie! Vanuit sy wagpos het hy die bedreiging van die Chaldeërs sien aankom. Dan kom die vraag by hom op: Is daar nog 'n toekoms? Met dié vraag gaan hy na God. As óns dit maar wil doen met ons vrae! Habakuk se wagpos word 'n uitkyktoring. Hy kyk uit na hulp van God. Dis 'n gebedshuis.

Die wagposte van God se kinders is dikwels nie in die hoogte nie, maar in die diepte. In die diepte van angs en beproewing word die binnekamer jou wagpos waar jy in gebed alleen is met jou God.

Ons geestelike Jerusalem word bedreig. Terwyl die onheilsmagte aan die werk is, slaap vele van ons te rustig. Staan jy op jou wagpos, jy met jou huis?

Habakuk ontvang die antwoord. God sê aan hom dat die Chaldeërs sukses sal hê, maar dit sal net duur tot op die vasgestelde tyd. God bepaal die ure. Kyk dit spoed na die einde. God sê: As die verlossing mag talm, “wag daarop, want dit sal vir seker kom, dit sal nie uitbly nie.” Dit lyk asof God se vyande vandag baie sukses behaal, maar deur die aandskemering van hierdie bedeling moet ons uitsien na die gloriedag van God. Dit sal vir seker kom. God het die naam van Habakuk waargemaak in sy Seun.

Christus, die Immanuël wat ons omhels in sy liefde, se wagpos was die kruis. Hoe eensaam was dit nie! Nou is ons wel alleen op ons wagposte, maar nooit eensaam nie, want God is met ons. Het God Jou gelei terwyl jy in die dieptes was? Sien jy die onheilsmagte nadersluip? Gaan dan op na jou wagpos!

Dr B Duvenhage in Tel die Sterre (effens aangepas).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css