Die Weg

 

Wat dit beteken om te offer

Hierop het die koning vir Arauna gesê: 'Nee, ek koop dit beslis van jou teen die volle prys. Ek bring nie aan die Here my God offerandes wat my niks kos nie.' Dawid het toe die dorsvloer en die beeste vir sowat ses honderd gram silwer gekoop.” - 2 Samuel 24:24.

Ons lees telkens dat Dawid 'n man was na God se hart (vgl 1 Sam 13:14; Hand 13:22). Ons sien dit ook hier in sy gesindheid teenoor Arauna. Hy weier om die dorsvloer en die beeste vir die offerande sonder vergoeding van Arauna te ontvang. As hy iets aan die Here offer, moet dit van homself kom: “Ek bring nie aan die Here my God offerandes wat my niks kos nie.

Om te offer beteken om iets van jouself te gee. Iets wat uit jou hart uit kom. In Mattheus 12:42 lees ons van die arm weduwee wat twee geldstukkies in die skatkis van die tempel gegooi het. Haar hart was by haar offer. Sy het met haar hart gegee. As jy sonder meer uit jou oorvloed gee is dit geen offer nie. En 'n mens kan ook deur jou lewe 'n offer aan die Here bring wat nie in geld of goed gemeet kan word nie. Die Here sê by monde van die profeet Hosea: “Ek het ‘n behae in liefde en nie in offerande nie, en in kennis van God meer as in brandoffers.” (Hos 6:6; 53-vertaling).

Die Christelike lewe eis baie inspanning. Dit is 'n daaglikse offer van jouself om weerstand te kan bied teen die wêreld: om vas te bly staan ten spyte van die onreg wat daar in die wêreld heers; om te stry teen die aanvegtinge van die bose in jou eie siel; om jou volkome aan die wil van die Here oor te gee. Dit is 'n voortdurende worstelstryd. En die oorwinning oor jouself kan alleen op jou knieë behaal word. En dan mag daar in jou binnekamer iets gebeur wat die geskiedenis van die wêreld kan verander, soos Martin Luther ondervind het. Dit verg baie tyd, energie en krag wat opgeoffer moet word.

Alle diens aan die Here is 'n offer. Maar die grootste offer nóg was die offer van ons Here Jesus aan die kruis op Golgota. Hierdie offer is voorafgegaan deur 'n geweldige worstelstryd. Ons lees daarvan in Mattheus 26:36-39: 'Daarna kom Jesus met sy dissipels by 'n plek met die naam Getsemane, en Hy sê vir hulle: “Sit hier terwyl Ek daar gaan bid.” Hy het vir Petrus en die twee seuns van Sebedeus saamgeneem. Toe het Hy bedroef en beangs geword en vir hulle gesê: “Ek voel doodsbenoud. Bly hier en waak saam met My.” Hy het 'n entjie verder gegaan en daar gekniel met die gesig teen die grond en gebid: “My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker by My verbygaan. Moet nogtans nie doen soos Ek wil nie, maar soos U wil.” Op Golgota het Hy Homself gegee; het Hy sy lewe geoffer sodat ons in sy krag die wêreld en onsself kan oorwin.

-dw-
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css