Die Weg

 

Gehoorsaam God want die wêreld gaan verby

“As ons die gebooie van God gehoorsaam, weet ons daaraan dat ons Hom ken.” - 1 Johannes 2:3.

“En die wêreld met sy verleidelike dinge gaan verby, maar wie die wil van God doen, bly ewig lewe.” - 1 Johannes 2:17.

Die getroue en eerbiedige onderhouding van God se gebooie is in werklikheid die waarmerk van ware Godskennis en kan alleen voortspruit uit 'n opregte gemeenskap met Hom. Elkeen wat daarop aanspraak maak dat hy God ken, maar nie getrou sy gebooie onderhou nie, is 'n leuenaar, want ware kennis van Hom moet noodwendig ook in die praktyk van die sedelike lewe tot openbaring kom. Om Christen te wees, beteken om aan God gehoorsaam te wees en om te doen wat reg is, terwyl ons ons medemens liefhet. Hierin is die ware toets vir ons Christenskap geleë, en elkeen wat daarop aanspraak maak dat hy God ken, moet hierdie grondwaarheid met sy lewe demonstreer.

Jesus Christus was ons volmaakte voorbeeld toe Hy die pad end-uit geloop het ter wille van ons. Hy was tot die dood toe gehoorsaam aan sy Vader alhoewel Hy tog volkome mens was. Ons is deur Hom in staat om nie alleen aan God gehoorsaam te wees nie, maar Hom ook waarlik te ken as die Vader van genade.

Johannes waarsku die gelowiges teen die gevaar van wêreldgelykvormigheid deur hulle te herinner aan hulle status as gelowiges. Die genoemde “dinge” van die wêreld (verse 15 - 16) mag nooit die plek inneem wat aan God toekom nie. Die gelowiges moet kan los staan van die wêreld en hulle weerhou van 'n vleeslike gesindheid waar die verganklike dinge die botoon voer. Die verganklikheid van die aardse dinge word op 'n betekenisvolle wyse in hierdie teks beklemtoon:

Alles is van verbygaande aard. Slegs God is ewig en onverganklik. Hierdie waarheid word eweneens op 'n treffende wyse uitgebeeld in Psalm 103 waarin nie alleen die verganklikheid van die aardse dinge beskryf word nie, maar ook dié van die menslike natuur. Terwyl die mens en sy lewensduur met dié van gras en 'n veldblom vergelyk word (Ps 103: 15), verklaar die psalmdigter onomwonde: “Maar onverganklik is die liefde van die Here vir die wat Hom dien ... " (Ps 103: 17). Elkeen wat die wil van God doen, wat aan Hom gehoorsaam is, beërf daarenteen die ewige lewe op grond van Jesus se soen-verdienste.

Ons moet vandag opnuut vir mekaar sê: Die wêreld gaan verby, want dit is tydelik, maar God is ewig en dié wat aan Hom behoort, bly vir ewig.

Gebed: Here, dankie dat U ewig is. Help my om nooit op die wêreld staat te maak nie, maar om uit dankbaarheid vir die verlossing in gehoorsaamheid te soek na u wil om sodoende die seen van die ewige lewe te verkry. Amen.

Uit: Lig en lewe, 1987.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css