Die Weg

 

Met die regverdiges sal dit goed gaan

“Hulle partydigheid in die regspraak getuig teen hulle. Hulle sondig openlik soos Sodom, hulle steek niks weg nie. Ellende wag vir hulle, hulle het die ramp verdien! Sê vir die regverdiges met húlle sal dit goed gaan; hulle sal die vrug van hulle dade geniet. Maar ellende wag vir die skuldiges; wat hulle gedoen het, sal aan húlle gedoen word. My volk het kinders as regeerders, vrouens as heersers. My volk, jou leiers verlei jou en bring jou van koers af. Die Here is gereed vir die regsaak, Hy staan klaar om oor die volk te oordeel.” - Jesaja 3:9-13.

Ons het hier 'n uitspraak van die Here eerstens teen die leiers van sy volk. Die volksleiers van daardie tyd was jonk en onvolwasse, en is deur vrouens beïnvloed sodat hulle die volk op 'n dwaalweg van God af weggelei het. Deur hulle toedoen was die volk koersloos en het 'n wanopvatting gehad oor die geopenbaarde wil van God. Tog veroordeel die Here nie alleen die leiers nie, maar ook almal wat hulle leiding nagevolg het. Hulle moes tog die wil van God geken en dit gehoorsaam het!

Ja, en die straf sou nie uitbly nie. Die Here kondig sy straf aan oor die leiers en hulle wat in hulle selfsug geheel en al van God vervreemd geraak het. Teenoor hulle word die regverdiges gestel. Dit is hulle wat getrou gebly het aan die wil van God. Húlle sou uiteindelik die vrug van hulle getrouheid geniet.

Ons moet onthou dat God nooit beheer oor sake laat vaar nie. Soms wil dit voorkom asof alles in die Kerk en in ons land op pad is na 'n tragiese einde. Maar ons wéét dat God regeer! Hy sorg vir sy mense, en is vir sy Kerk en sy kinders 'n veilige beskerming tot aan die einde van die tyd. Daarvoor het ons Jesus Christus as ons Borg en Middelaar. Ons sien dit ook in Jesus se hoëpriesterlike gebed (Joh 17): “Ek het u woord aan hulle gegee, en die wêreld haat hulle, omdat hulle nie tot die wêreld behoort nie, net soos Ek ook nie tot die wêreld behoort nie. Ek bid nie dat U hulle uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat U hulle van die Bose moet bewaar. Hulle behoort nie tot die wêreld nie, net soos Ek ook nie tot die wêreld behoort nie.” (verse 14-16). Verder het Hy ook gesê: “Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Dié wat my Vader vir My gegee het, is die belangrikste van almal, en niemand kan hulle uit die hand van die Vader ruk nie. Ek en die Vader is een.” (Joh 10:28-30).

-dw-

Met erkenning aan: Lig en lewe, 1987.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css