Die Weg

 

Moenie op mense staatmaak nie

“Moenie op mense staatmaak nie: hulle blaas so maklik die laaste asem uit. Hulle is min werd” - Jesaja 2:22.

Die profetiese woord van Jesaja is in hierdie gedeelte hoofsaaklik gerig op die aankondiging aangaande die komende dag van die Here (Jes 2:12). Teen die agtergrond hiervan beklemtoon hy die skrille kontras tussen die verhewenheid van God en die verdorwenheid van die mens. Allerlei uiterlike tekens en gebeure dra daartoe by dat Israel op daardie tydstip op die oog af suksesvol en voorspoedig was. Tog is dit in der waarheid nie die geval nie. Die volk is volgens die profeet in sy diepste wese ontrou en ongehoorsaam. Daarom dat die Here die hoogmoediges tot struikeling sal bring en die selfversekerde mense sal verneder.

God is groot en die mens is klein. Hy is die Opperheer wat oor die ganse skepping regeer. Aan sy vermoë is daar geen perke nie. Daarom moet ons soos Israel by vernuwing bewus gemaak word daarvan dat niemand ooit op die mens moet staatmaak nie. Hierdie waarskuwing hou vir ons 'n heerlike troos in. God is in Christus en deur die Heilige Gees is Hy met ons.

Gebed: Here, ek maak staat op U. Dankie dat U my nooit sal teleurstel nie. Amen.

Uit: Lig en Lewe, 1987.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css