Die Weg

 

Wanneer menslik gesproke niks meer gedoen kan word nie

Op die laaste Saterdag van Mei 2020 is 'n familielid in 'n kritieke toestand in 'n hospitaal in Pretoria opgeneem. Diagnose: sepsis en nierversaking. Dié Sondag het die geneeshere sy vrou en kinders onder streng beperkings toegelaat om hom finaal te kom groet. Hulle sou daarna die ondersteuningstoerusting afskakel. Hy was in 'n koma. Die uitspraak: “Jammer mevrou, daar is niks meer wat ons vir hom kan doen nie.” Ja, menslik gesproke was dit so. Tog het sy vrou nie moed opgegee nie, sy het gevra vir drie dae uitstel voordat hulle dit doen. Ons het geglo dat, waar alle menslike pogings faal, die Here tog nog steeds beheer het oor die lewe van elke mens. Hy alleen beslis oor lewe en dood. Ons het gebid dat Hy hom ook hiérdie keer sal spaar soos wat Hy gedoen het na sy ongeluk van bykans 20 jaar gelede. Ook dáár het die geneeshere gesê dat daar geen hoop vir hom meer was nie.

Steeds in 'n bewustelose toestand het hy die Woensdag verbetering begin toon. Na nog 'n week het hy sy bewussyn herwin, alhoewel hy baie deurmekaar was. Daarna het ons vir baie dae niks van die hospitaal gehoor nie. Niemand kon hom ook besoek nie. Sonder dat ons dit geweet het, is hy vanaf die intensiewe sorg na hoë sorg en toe na 'n gewone saal verskuif. 'n Verteenwoordiger van pasiënte het in die derde week laat weet dat hy in 'n gewone saal lê en dat hy kon praat. Die verteenwoordiger het sy selfoon vir hom geneem en sy familie kon eindelik met hom kommunikeer. Daarna het sy niere sodanig verbeter dat sy vrou hom tuis verder kon verpleeg.

Hy 's tans nog baie swak, maar sterk aan. Ons dank ons getroue Vader wat ons almal in hierdie tyd bygestaan het. 'n Wonder het geskied toe daar menslik gesproke geen hoop meer was nie.

Wat ook al met ons gebeur, wéét ons dat ons nie alleen staan in al ons ellendes nie. Christus Jesus het vir ons die weg na die Vader berei. By Hom kan ons hulp kry wanneer ons self nie meer op ons eie kan voortgaan nie. Laat ons sy Naam eer soos ons voorgeslagte ook gedoen het.

By wyse van uitsondering plaas ek hierdie in die oorspronklike Nederlands:

O God, die droeg ons voorgeslacht 
in nacht en stormgebruis
bewijs ook ons uw trouw en macht
wees eeuwig ons tehuis

Gij zijt, van vóór Gij zee en aard'
hebt door uw woord bereid
altijd dezelfde, die Gij waart
de God der eeuwigheid

En duizend jaar gaan als de dag
van gist’ren voor U heen
een schaduw, een gedachte vaag
een nachtwaak, die verdween

O God, die droeg ons voorgeslacht
in tegenspoed en kruis
wees ons een gids in storm en nacht
en eeuwig ons tehuis.

Luister dit hier.

(Laat weet gerus as jy die woorde nie verstaan nie.)

-dw-
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css