Die Weg

 

Om in gemeenskap met God te leef

“As u volk uittrek in die oorlog teen sy vyand op die pad waarop U hulle stuur, en hulle bid tot die HERE in die rigting van die stad wat U verkies het, en van die huis wat ek vir u Naam gebou het, wil dan in die hemel hulle gebed en hulle smeking hoor en aan hulle hul reg verskaf.” - 1 Konings 8:44-45 (53-vertaling).

Of dit nou natuurrampe of epidemies is, of die verskrikking van oorloë of die gruwels van die sonde is – daar is maar slegs een rigting waaruit ons ons verlossing en redding kan verwag, en dit is God. Dit is ten minste as ons in gemeenskap met Hom leef.

Ons kan ons met alles na Hom toe wend. Dit sien ons ook in die gebed van Salomo. Die stad Jerusalem en die tempel wat hier in sy gebed ter sprake kom, was net die simbool van die grootheid, getrouheid en nabyheid van God. God se krag in hierdie wêreld is groter as wat enige gebou, van watter prag en praal ook al, kan uitbeeld. Salomo het dit ook geweet, want hy het gesê: “Maar sou God werklik op die aarde woon? Kyk, die hemel, ja, die hoogste hemel kan U nie bevat nie, hoeveel minder hierdie huis wat ek gebou het.” (vers 27).

Franciskus van Assisi het in in 1205 in 'n byna vervalle kapel in San Damiano gaan bid. Terwyl hy gebid het, het dit tot hom deurgedring hoe vervalle die gebou daar uitgesien het. Dit was vir hom asof hy 'n opdrag van God ontvang het om dit te herbou. Maar hy het spoedig op 'n ander vlak gesien wat God vir hom wil sê: dis nie hierdie gebou nie, maar die geestelike kerk wat vernuwing nodig het.

Dit is een ding om 'n kerkgebou op te rig, maar die wesenlike is om in gemeenskap en gebed met God te leef. Franciskus het albei gedoen. Hy het sy hande uitgesteek om die kerkgebou te herstel, maar hy het ook 'n nuwe verhouding met Jesus opgebou wat sy lewe gevorm en vir hom nuwe sin in die lewe gegee het. 'n Pragtige kerkgebou sê niks as jy nie in gemeenskap met God leef nie, want dit is wat Hy van ons verwag.

Vertrou ons ook ten volle op God se krag en almag wanneer ons tot Hom bid, waar ons ons ook al bevind?

-dw-

(Met erkenning aan Neukirchener Kalender 2020)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css