Die Weg

 

Ek het julle nie vergeet nie

Elkeen wat 'n oor het om te luister, moet hoor ... gevangenskap ... doodgemaak ... In hierdie sake het die gelowiges volharding en vertroue nodig. - Openbaring 13:9-10.

Die boek Openbaring is met 'n sensitiewe hand en hart geskryf. Deurgaans moet Johannes rekening hou met die gelowiges wat sekerlik met groot oë en ore die ontvouing van God se oordeel oor die goddeloses aanskou het. Die oordeel is nie direk op hulle gerig nie, maar hulle het tog soms in die kruisvuur beland.

Openbaring 13:9-10 is nog só 'n “time out” om eers die gelowiges te bemoedig net soos Openbaring 7:1-17 (verseëling) en 10:1-11:13 (meet van die tempel en twee getuies). In hierdie geval hoor ons 'n meelewende waarskuwing aan die gelowiges. Dit begin met die tipiese geykte inleiding wat aan die sewe briefboodskappe herinner: “Elkeen wat 'n oor het om te luister, moet hoor” (Op 13:9). Jesus het self 'n gewigtige uitspraak van Hom só ingelui: “Elkeen wat kan hoor, moet goed luister na wat Ek sê” (Matt 11:15). Die uitdrukking staan bekend as 'n profetiese inleiding: om te luister/hoor en om dan gehoorsaam wat jy hoor in ag te neem. Weet net dat Hy ons gevind het, nog voordat ons begin soek het.

Swaarkry en vervolging kan verskillende vorme aanneem: gevangenskap óf om met die swaard doodgemaak te word, is maar twee daarvan (Op 13:10). Gelowiges van die eindtyd sal baie swaarkry as deel van God se aftel van die finale einde. Martelaarskap, hoe lig of hoe swaar ook al, is deel van die elkedagse spyskaart. Vir die gelowiges in Smirna het nog groter swaarkry gewag, maar hulle moes getrou bly tot die dood toe (Op 2:10). Volharding. Die innerlike wat rus gevind het in Jesus Christus moet die uiterlike op koers hou ten spyte van onvoorspelbare gebeurlikhede.

Ons afwag van die finale einde is nie maar 'n passiewe aanhou nie, maar 'n dinamiese geloofslewe wat wys dat ons uit die hoop leef!

Gebed: Dankie, Vader, dat U my nie vergeet het nie. Dit dra my deur woeste sinkplaatpaaie vol slaggate.

Uit:Wie My volg .... deur Jan du Rand. - Met die vriendelike toestemming van die Christelike Uitgewersmaatskappy (CUM) - www.cumuitgewers.co.za.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css