Die Weg

 

Om in die nag by die Almagtige te skuil

Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige.” - Psalm 91:1 (53-vertaling).

In die Hebreeus lui dit: “Hy sal die nag in die skaduwee (beskerming) van die Almagtige deurbring.” As jy dus jou toevlug by die Allerhoogste gaan soek, sal jy veilig wees in die donker tye wat oor die wêreld gaan kom: die tye van beproewing, vervolging en aanvegtinge, want die Satan is daarop uit om jou te probeer beroof van die rus wat jy in God gekry het.

Daar wag moeilike tye op ons. Wat nou om ons gebeur is maar net die begin. Het Jesus Christus dit ook nie self gesê in Mattheus 24 nie? Paulus sê dit ook in 2 Timoteus 3:1. Dit is asof die gees van Satan in die lewens van baie mense posgevat het, waardeur die profetiese woorde van ons Here ten uitvoer gebring word. Die wêreld is besig om 'n donker nag binne te gaan. Maar ons as kinders van God, wat ons skuilplek by Hom gevind het, hoef nie te vrees vir wat gaan kom nie.

Ons het reeds in vorige boodskappe gepraat van die sterk ooreenkoms tussen die geskiedenis van Israel in die Ou Testament en die geestelike Kerk van die Nuwe Testament. Die Franse woord “déjà vu” is dalk 'n goeie beskrywing daarvoor. Dit is asof ons iets beleef wat voorheen gebeur het. Dit is afbeelding van die sigbare na die onsigbare. Die fisiese tempel in Jerusalem (Ou Testament) word afgebeeld op die geestelike tempel soos ons dit vind in Openbaringe (Nuwe Testament). Moses het die Israeliete uit die slawehuis van Egipte uitgelei na die beloofde land, Kanaän. Jesus Christus lei ons uit die slawehuis van die sonde na die hemelse Kanaän by Hom (Heb 9).

Dit was ook nag toe die HERE deur Egipte getrek het. “Ek sal in hierdie nag deur Egipteland trek en al die eersgeborenes in Egipteland tref, van mense sowel as van diere. En Ek sal strafgerigte oefen aan al die gode van Egipte, Ek, die HERE. Maar die bloed sal vir julle ‘n teken wees aan die huise waarin julle is: as Ek die bloed sien, sal Ek by julle verbygaan. En daar sal geen verderflike plaag onder julle wees wanneer Ek Egipteland tref nie.” (Eks 12:12-13). “En daar sal ‘n groot gejammer in die hele Egipteland wees soos daar nie gewees het en soos daar nie weer sal wees nie”  (Eks 11:6).

Daar was 'n groot gejammer in die hele donker Egipteland. Maar die kinders van Israel het lig in hulle huise gehad. Daar was lewe; daar was vreugde en daar was feesviering. Die hoofdis was die geslagte lam. Bloed was aan die deurposte. Hulle het in die skaduwee van die Almagtige vernag!

Daar sal ook 'n groot gejammer wees in hierdie donker wêreld. Maar ons het die bloed van die Lam op ons deurposte en in ons harte. Ons vernag in die skaduwee van die Almagtige, en as die Bruidegom teen middernag kom, sal ons gereed wees om Hom tegemoet te gaan (Mat 25:6).

Hou dus goeie moed, want ons het niks om te vrees nie.

Kom luister toe, o Godgesinde!
Kom, almal wat die HERE vrees!
Ek sal vertel aan al sy vrinde
wat Hy gedoen het aan my gees.
Ek het geroep, God het geluister
toe alles nag was om my heen;
en voor die lig skyn deur die duister,
was God my lof, net Hy alleen.
(Ps 66:7 beryming).

-dw-

(Met erkenning aan HT de Villiers: Onnaspeurlike rykdom)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css