Die Weg

 

Die Here is by jou – ook al staan jy alleen

Die Here sal my red van elke onheil en my behoue in sy hemelse koninkryk bring. Aan Hom kom die eer toe tot in alle ewigheid! Amen.” - 2 Timoteus 4:18.

Paulus sluit sy tweede brief aan Timoteus af met aantekeninge oor sy persoonlike lewe in die gevangenis. Behalwe vir Lukas wat nog by hom is, is al sy medewerkers weg, waarskynlik om die evangelie in Galasië, Dalmasië en Efese te gaan verkondig. Die ergste vir hom is dat Demas hom verlaat het omdat hy “die teenswoordige wêreld liefgekry” en na Tessalonika vertrek het. - Tessalonika was 'n florerende hawestad en die rykdom wat daar te vinde was natuurlik baie aanloklik. 

Alhoewel Paulus geen ondersteuning van mense gehad het nie, was hy deur die teenwoordigheid van God omring. Hy het die waardevolle ervaring gehad dat die Here hom tydens sy verhoor in Rome bygestaan het. “Toe ek my die eerste keer voor die hof moes verdedig, het niemand my bygestaan nie; almal het my in die steek gelaat.... Maar die Here het my bygestaan en my krag gegee” (v 16 en 17). Paulus weet dat sy einde naby is, maar dat hy die krag sal ontvang om tot op die laaste oomblik standvastig en getrou aan Jesus Christus te bly. “Die Here sal my red van elke onheil en my behoue in sy hemelse koninkryk bring.” Paulus sal nie swig voor die aardse owerheid nie. En hy weet dat dood 'n verlossing sal wees van alle aardse stryd en nood.

Op die dag wat ons taak op die aarde vervul is, sal die Here ons ook wegneem sodat ons die hemelse werklikheid kan ervaar. Daarom hang alles daarvan af of ons bereid is om onsself vir lewe en dood in sy hande te plaas.

En Demas? Wat van Demas geword het, weet ons nie. Demas, die medewerker van Paulus: arbeider, stryder, evangelis in God se koninkryk, laat die werk in die steek. Hy gooi Jesus se bloed, sy versoening, sy liefde na Hom toe terug. En in die woorde van ds Gabe van Duinen: “Wat daar in Tessalonika van hom geword het, weet ons nie. Het hy die roltrap na benede geneem tot by die poorte van die hel? Dit is moontlik! As jy hand aan hand met die wêreld wil stap ..... waar eindig jy? Die teenwoordige wêreld gaan verby. En die wat hom liefhet, daarmee saam!

-dw-

Lees ook: Uit liefde vir die teenwoordige wêreld
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css