Die Weg

 

Kerkwees in hierdie tyd

En die menigte van die wat gelowig geword het, was een van hart en siel, en nie een het gesê dat iets van sy besittings sy eie was nie, maar hulle het alles in gemeenskap gehad.” - Handelinge 4:32 (53-vertaling).

Dit is die eerste keer in ons lewens dat ons verbied word om as gelowiges saam te kom. Maar die ware Kerk van Christus kan op geen manier doodgedruk word nie. Dit word bewys deur die geskiedenis van die Sowjet Unie. Onder die kommunisme was die Kerk taboe. Die leerstellinge van Karl Marx (1818-1883) het die godsdiens as “opium vir die volk” beskryf, en dit is opgeneem in die filosofieë van Lenin en Stalin. Onder die kommunisme is die kerke se deure gesluit en die Christene vervolg. Tog het die godsdiens nie verdwyn nie, want na die val van die kommunisme het die Kerk in Rusland 'n ongekende groei getoon. Oral waar die Gees van God werk, is daar lewe!

Ons het die afgelope naweek weer die Pinkstergebeure herdenk. Ons sien in Handelinge hoe die Kerk kort na Pinkster gegroei het. Daar was lewe, want die Gees van God was aktief in die mense. Soos die Kerk gegroei het, so het die teenstand teen die Kerk egter ook posgevat. Satan het verloor en hy moes begin optree. Maar soos wat die eerste Christene vervolg is, so het die Christendom weer verder versprei (Hand 8).

Ons beleef ook nou 'n tyd van nood. 'n Tyd waarin die gemeentes hulle deure moes sluit sodat die gelowiges nie saam die Here kan loof en aanbid nie. Dit is 'n aanslag van Satan teen die gees van die gelowige. Maar dit is juis in tye van nood dat ons die wonderwerk van die Gees van God sien. Dit is in hierdie tye dat daar 'n verdieping in die geloof by die gelowige kom. En tog is dit ook die tyd waarin die oppervlakkige meelopers wat die Kerk vir eie gewin wil aanwend, se geloof hom in die steek laat. Dis ook die ondervinding wat ds Gabe van Duinen gedurende die Tweede Wêreldoorlog in die Japannese doodskampe gehad het, waarvan voorheen melding gemaak is. Ware geloof is 'n anker, en hoe hewiger die storms, hoe stewiger trek die anker vas.

Die Here Jesus Christus het gesê, “julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak” (Joh 8:32; 53-vertaling). - vry van die geestelike bedreigings van hierdie wêreld.

Alhoewel ons verhoed word om die gemeenskap van die gelowiges te beoefen, sien ons tog 'n verdieping in die geloof by baie mense. Ons is nie net meer toehoorders in 'n kerkgebou nie, maar word ook daders van die Woord. In kontras tot die eerste gemeentes, is ons vandag in die gelukkige posisie dat die Woord deur die Internet en die sosiale media verkondig kan word. Terwyl daar baie mense is wat God se Naam op die sosiale media laster, is daar ook die ware gelowiges wat bereid is om op te staan vir hulle geloof en daarvan te getuig.

Ons kan beplan en organiseer, maar die beslissende is en bly die seën van God in en oor alles wat ons doen. Dit is Hy wat die mense red. Dit is Hy wat mense geestelik bymekaar voeg - al is fisiese kontak nie moontlik nie. En terwyl God so ryklik skenk is dit ook vir ons goed en belangrik om weer by die eerste Christene te leer wat dit beteken om te deel en wat dit beteken om werklik Kerk te wees. Kerk is nie 'n gebou nie, maar die Gees wat daar in elkeen van ons lewe.

Ons dank ons Hemelse Vader dat ons ook die geleentheid het en dat Hy dit vir ons moontlik maak om ook deur 'n eenvoudige webwerf sy Woord te kan uitdra aan 'n wêreld wat geestelik besig is om te verhonger.

-dw-

Lees ook: Om krisistye te kan hanteer
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css