Die Weg

 

Pinkster - bevry van angs

“Maar Petrus het opgestaan met die elf en sy stem verhef en hulle toegespreek....” - Handelinge 2:14.

Dit is nou dieselfde Petrus wat so benoud was toe die diensmeisie hom 'n eenvoudige vraag gevra het, en hy heftig ontken het dat hy enigiets met Jesus te doen gehad het. Petrus, so voortvarend en tog so lafhartig! Toe die gevaar vir Jesus regtig begin dreig, het hy die hasepad gekies. En om te dink dat hy in selfoorskatting kort tevore gesê het: “Al sal hulle U ook almal in die steek laat, ék sal U nooit in die steek laat nie.... Al moet ek saam met U sterwe, ek sal U beslis nie verloën nie!” (Mat 26:33-35). 

Die verloëning van sy Heiland was vir Petrus 'n bittere ervaring en hy het met 'n slag afgekom aarde toe. Hy moes immers nog leer dat geloof nooit geloof in jou eie vermoëns is nie, maar jou geloof in Christus. En dit is wat Petrus nou geleer het. Hy was nie meer vol van homself nie. Die leegte wat in hom ontstaan het, het plek gemaak vir die Heilige Gees. En waar die Heilige Gees oorneem is die mens bevry van angs vir mense en die vrees vir die gevolge van jou geregverdigde optrede.

Op hierdie Pinksterdag is die dissipels met die Heilige Gees vervul. Dit was vreemd om te aanskou, en die mense wat die buitengewone gebeure gesien en gehoor het, was in die war. Ander het gespot en gesê: “hulle is dronk.” Waar God mense met die sy Gees vervul, sal daar ander wees wat sê: “daar skort iets met hulle!” Die Here Jesus, vol van die Heilige Gees, is ook belaster toe die skare vir Hom gesê het: “U is van die duiwel besete; wie wil U om die lewe bring?” (Joh 7:20; 53-vertaling).

Petrus is van sy angs bevry. Hy het nie gaan wegkruip nie, maar het vier en regop in die krag van God gestaan. Hy het sy stem verhef sodat almal hom kon hoor. Hy het hom nie vir die evangelie geskaam nie.

En ons? Is ons bang vir mense? Is ons bang vir spot en smaad? Dan is ons nog te vol van onsself. Laat jou deur God se Gees vervul sodat jy bevry kan word van die angs vir mense.

Ds J Overduin in Bevrijding:Bijbels dagboek

Lees ook: Pinkster
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css