Die Weg

 

Die Wonderteken in die hemel (Openbaring 12)

In Openbaring 12 lees ons van ‘n teken wat in die hemel. Johannes noem dit ‘n wonderteken (Grieks: semeion, byna soos Jesus se wonderwerke!).

As ons die vrou van nader bekyk is dit reeds ‘n wonder: Sy dra die son as kleed om haar en die maan onder haar voete en op haar kop ’n kroon van twaalf sterre. Verseker dui die twaalf sterre dan op die twaalf stamme van die volk Israel! Die Ou Testamentiese kerk is dus in heerlikheid geklee. En sy dra die son as kleed - sy is die draer van die boodskap van die lig! Daarom is die maan (nag) onder haar voete. Lig heers oor duisternis. Dit is die beskrywing van die glorie en prag van die kerk as die bruid van Christus.

Wat is dan nou so wonderlik aan hierdie teken? Johannes skryf dat dit ’n “groot teken” = semeion was (12:1). Dit begryp ons egter eers as ons na die geskiedenis van die kerk in die Ou Testament kyk.  As ons die geskiedenis van Israel onder die loep neem, dan vind ons daar soveel afvalligheid en sonde.

So lyk die tragiese geskiedenis van Israel!

Uit die geskiedenis sien ons niks van die heerlikheid van hierdie son en maan en sterre nie! Dis net sonde op sonde. Dit lyk selfs of die duisternis die oorwinning behaal as God sy eie volk in ballingskap verstoot! Maar is dit dan nie juis so wonderlik nie, dat juis hulle, hierdie afvallige volk, die draer mog wees en kon wees van die geboorte van die heilige Seun van God. Die Here God het sondaars uitgekies om draers te wees van die heerlikste evangelie. Uit hulle word “die Son van geregtigheid” (Mal 4) gebore!

Maar, die wonderteken is nog mooier as ons verder lees in Openbaring 12:

Dan merk ons hoe die draak wat regdeur die Ou Testament gepoog het om die koms van die Messias te keer, oorwin word. Hy wat die slang van ouds was, kry dit nie reg om die Kind van Bethlehem te verslind nie. Nee, die Kind word weggeruk na die troon van God, waar Hy sit as Oorwinnaar oor die Bose.

Ja, die wonderteken in die hemel… daar sit Hy nou aan die regterhand van die Vader op die troon! Die hemelvaart is die troonsbestyging van Jesus Christus. Laat ons steeds in alles wat gebeur, die teken in die hemel onthou: Ons Middelaar sit op sy troon en Hy regeer as Here van die here!

Ds Maarten van Helden
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css