Die Weg

 

Oor die hemelvaart – God vaar op met gejuig (2)

(Vervolg op die vorige)

“God vaar op met gejuig, die HERE met basuingeklank.” - Psalm 47:6 (53-vertaling).

Jesus se hemelvaart sê dus dat die stryd hier gestry is; dat die beslissende slag gelewer is en dat jou Koning oorwin het. En verder ook dat Hy, jou Hoof en Koning, sy intog in die hemel geneem het om van daar al sy getroues na Hom te trek en hulle te belaai met die weelde van sy heil.

Die hemelvaart is die kroon op die stryd wat Jesus gestry het. Agter die hemelvaart lê 'n groot worstelstryd wat met die opstanding uit die dood tot 'n einde gekom het. Nou is daar die triomf, die segetog; nou weerklink die uitroep van oorwinning deur die hemele noudat die Satan oorwin is en die Messias geseëvier het vir ewig en altyd.

Jesus se hemelvaart bring vreugde vir jou siel, want as jy die hemelvaart verstaan soos die Skrif dit beskryf, is die hemelvaart van Jesus die begin van die roem wat jy ook tegemoet gaan. Want Jesus se hemelvaart is die heerlike gebeurtenis waardeur jou Middelaar plegtig verkondig dat die mag van Satan verbreek is; dat die sonde versoen is; dat geregtigheid teweeg gebring is; en dat die die dood vir ewig van sy mag ontneem is. Jesus se hemelvaart sê ook dat hierdie stryd vir altyd verby is; dat dit onmoontlik is dat Satan en die dood weer die oorhand sal kry; en dat jou eie heil vir ewig bevestig is.

Tog is daar nog 'n naspel op hierdie stryd. Die littekens van Christus sal nog sigbaar wees op hulle wat aan Hom behoort. Die kruis sal ook die sinnebeeld van jou lewe wees terwyl jy op die aardse slagveld of in jou tente vertoef. Maar hierdie tyd is kort. Elkeen word op sy tyd eervol na die paleis van die Koning opgeroep. Dan mag jy die slagveld verlaat en uit jou tente na God se ewige woonhuis verhuis om dáár by jou Koning vir ewig deel te hê aan sy heerlikheid.

Maar daar is nog meer. Ook al moet jy nou nog op die slagveld agterbly om die verslane vyand te agtervolg, óf op jou wagpos bly om die wonde van die gewondes te versorg, doen jy dit sonder lewensgevaar, want jou Koning waak uit die hemel oor jou. Sy Naam en Mag reik tot in die harte van jou vyande. En wie durf die vaandel van jou Koning weerstaan?

Al sou jy nog weerstand ondervind, en sou Satan waag om hom weer te beweeg, sal hy deur Christus aan bande gehou word, om in al sy worsteling keer op keer deur 'n mag uit die hemel teruggeslaan te word.

Waarop dit neerkom is dat jy glo dat jou Heiland oorwin het. Glo dat die oorwinning van jou Heiland beslissend was vir ewig en altyd. En glo dat jou Koning in die hemel is en heers in heerlikheid. Daarom kan jy opkyk na die hemele en die heimwee in jou siel voel, en om in al jou pelgrimsreise geen ander gevoel te ken as om eendag in die hemele by jou Heiland te wees nie.

Uit: Vier uwe Vierdagen, deur dr A Kuyper (verkort).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css