Die Weg

 

Die hele skepping bevry

Dit het Ek vir julle gesê, dat julle in My vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê; maar hou goeie moed, Ek het die wêreld oorwin.” - Johannes 16:33 (53-vertaling).

Want die skepping is onderwerp aan 'n sinlose bestaan, nie uit eie keuse nie, maar deur Hom wat dit daaraan onderwerp het. Die skepping hoop om self vrygemaak te word van verslawing aan die verganklikheid, en so die vryheid te smaak wat die heerlikheid van God se kinders sal kenmerk. Ons weet immers dat die ganse skepping tot nou toe saam met ons sug, ja, in geboortepyne verkeer.” - Romeine 8:20-22 (direkte vertaling).

Toe sing hulle 'n nuwe lied: “U is waardig om die boek te neem en die seëls daarvan oop te maak omdat U geslag is en met u bloed mense vir God losgekoop het uit elke stam en taal en volk en nasie.” - Openbaring 5:9.

Die geskiedenis van die kerk en die wêreld is maar droewig. Jesus het ook nie beloof dat ná sy hemelvaart alles net maanskyn en rose sou wees nie. Inteendeel. Jesus het sy dissipels op 'n baie nugter manier vertel dat hulle in die wêreld verdrukking sou ly. Per slot van rekening noem Jesus die duiwel “die owerste van hierdie wêreld” (Joh 12:31, Joh 16:11). Dat die duiwel baie mag op die aarde het, is gewis en seker. Ons sien dit in die vervolgde kerk, die onstuimige wêreld en ten slotte ook in ons eie onbetroubare harte.

Ons ís gewaarsku! Die boosaardige vyand is altyd wakker en hy lê op die loer sodat hy op die regte oomblik kan toeslaan. Petrus sê die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu, op soek na iemand om te verslind (1 Pet 5:8). So ly die wêreld onder die mag van Satan en is dit nie oordrewe om van 'n droewige tyd te praat nie. Wie kan vandag nog daaraan twyfel?

Kan ons nog slaap as die bose self nie slaap nie, maar rondgaan in die gedaante van afgryslike moordbendes of gekamoefleer in hoogs kulturele en selfs godsdienstige gestaltes? Maar al te dikwels merk ons te laat op dat die Satan agter dit alles sit! “Wees nugter en waaksaam”.

Maar óns het hoop, want Jesus het nie alleen van verdrukking gepraat nie, maar ook van bevryding en oorwinning. Ons het vrede by Hom wanneer ons nêrens anders vrede kan vind nie. En daarby ook: Hy maak die seëls oop (Openb 5:9) sodat ons vanuit die droewige tye oor kan gaan na 'n feestelike toekoms tot in ewigheid.

Christus is nie net ons Verlosser nie, maar Hy skep ook weer die nuwe hemel en die nuwe aarde. Ons kan hierdie vernuwing baie moeilik vir onsself voorstel. Ons weet wel dat die ganse skepping onderworpe is aan die verganklikheid en uiteindelik die dood. En dit is ten diepste die sinloosheid waaronder die hele skepping sug (Rom 8:20). God het immers alles vir lewe geskape, maar daar het disharmonie gekom.

Ons lewe in 'n skepping wat sug en kreun onder die duistere raaisel van boosheid en sonde. Tóg sal die verlossende ontrafeling van hierdie raaisel wel kom. Hoe en wanneer dit sal gebeur, is steeds 'n geheim. Johannes sien in sy visioen die Allerhoogste met 'n boekrol in sy regterhand wat met sewe seëls verseël is. In hierdie boekrol word die duistere geheim van die mag van die sonde en die liggewende geheim van die verlossing beskryf. Johannes het gehuil toe hy sien dat daar niemand in die hemel en op die aarde was wat die seëls kon oopbreek om die geheimenisse te onthul, sodat die sugtende skepping verlos kon word nie: geen enkele skepsel, hoe slim en vernaam ook al nie; geen instelling, hoe wetenskaplik, hoe idealisties, hoe tegnies of hoe vroom ook al nie.

Gelukkig tog dat daar Één is wat die boekrol mag opneem om die geskiedenis oop te rol, deur die ontsaglike stryd en krisisse heen, na 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Wie is waardig? Alleen die Lam wat geslag is en met sy bloed mense vrygekoop het uit elke stam, taal, volk en nasie.

Ds J Overduin in Bevrijding:Bijbels dagboek (verkort)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css