Die Weg

 

Om bevry te kan word

“Die Lam wat geslag was, is waardig om die mag en rykdom, die wysheid en sterkte, die eer, heerlikheid en lof te ontvang.” - Openbaring 5:12.

“'n Tempel het ek nie in die stad gesien nie, want sy tempel is die Here God, die Almagtige, en die Lam. Die stad het nie die son en die maan nodig om hom te verlig nie, want die heerlikheid van God het hom verlig, en die Lam is sy lamp. Die nasies sal in die stad se lig lewe, en die konings van die aarde verleen luister daaraan. Die poorte daarvan word gedurende die hele dag nooit toegesluit nie: daar sal nie meer nag wees nie. Die mense sal die luister en die rykdom van die nasies daarheen bring. Niks onreins en niemand wat iets losbandigs en vals doen, sal ooit daarin kom nie, maar net dié wie se name in die boek van die lewe, die boek van die Lam geskrywe staan.

“Toe het die engel my die rivier met die water van die lewe gewys. Dit is helder soos kristal en dit stroom uit die troon van God en van die Lam uit. Tussen die hoofstraat van die stad aan die een kant en die rivier aan die ander kant staan die boom van die lewe. Hy dra twaalf keer per jaar vrugte: elke maand lewer hy sy vrugte. Die blare van die boom bring genesing vir die nasies. Daar sal niks meer wees wat deur God vervloek is nie. Die troon van God en van die Lam sal in die stad wees, en sy dienaars sal Hom dien. Hulle sal Hom sien, en sy Naam sal op hulle voorkoppe wees. Daar sal nie meer nag wees nie. Die mense het nie die lig van 'n lamp en die lig van die son nodig nie, omdat die Here God hulle sal verlig, en hulle sal tot in alle ewigheid regeer.”
- Openbaring 21:22 – 22:5.

Die evangelie van Jesus Christus het verskillende aspekte wat op verskillende tye tot uitdrukking kom. Mense se nood verander van tyd tot tyd en daarmee bring elke nuwe nood 'n nuwe aspek van die heil in Christus na vore. Ons sou kon sê dat op een bepaalde tyd eers die geloof, dan op 'n ander tyd die liefde en so weer op 'n ander tyd die hoop die meeste aandag sal kry. Maar geloof, hoop en liefde kan egter nie teen mekaar opgeweeg word nie. Immers, die geloof kan nie sonder die liefde en die liefde nie sonder geloof en hoop bestaan nie.

Mense soek vandag na hoop om uit die krisisse van die wêreld verlos te word. Mense vra dikwels: wie kan die toekoms vir ons ontsluit? Daar is soveel gebondenheid op die persoonlike, kerklike, sosiale en politieke gebied wat roep om bevryding. Die toekoms moet ontsluit word. Ons moet bevry word van die krisisse van hierdie wêreld, of dit nou virussiektes, finansiële probleme, politieke onstabiliteit, oorloë of wat ook al is.

Dit mag alles goed klink. Die gevaar bestaan egter dat die mens vergeet watter weg God gekies het. Dit kan 'n mens net sien aan die goddelike Bevryder. Hy wat in die begin opgetree het as die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Al die gebondenheid waarin die mens vasgevang is, kan teruggevoer word na die sondeval: gebonde aan die sonde en die sondeskuld. En dit loop deur tot aan die einde, soos ons dit sien in die boek Openbaring. Wanneer God in visioene die gordyn van die hemel effens vir Johannes op Patmos oopmaak, sien hy die Lam van God as die geheim van 'n nuwe kosmos.

Ons moenie die feit miskyk dat daar in die boek Openbaring drie-en-dertig keer gepraat word van die Lam, die bruilof van die Lam, en die klere wat gewas is in die bloed van die Lam nie.

In alle ewigheid moet ons nie vergeet aan Wie ons die bevryding van die kosmos te danke het nie, en hoe duur ons gekoop is nie. Aan die Lam kom alle eer, heerlikheid en lof toe.

(Volgende keer verder)

Ds J Overduin in Bevrijding: Bijbels dagboek (aangepas vir huidige omstandighede)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css