Die Weg

 

Oorvloedige lewe

.... Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê, en dit in oorvloed.” - Johannes 10:10.

Die uitdrukking: “Christus het vir ons gesterf” hou ook in: “Ons het saam met Christus gesterf” (Rom 6:8). Paulus verklaar dit soos volg in Romeine 6: “Ons weet tog dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisig is, sodat ons sondige bestaan beëindig kon word. Ons is dus nie langer slawe van die sonde nie. Iemand wat gesterf het, is immers vry van die mag van die sonde. Ons het saam met Christus gesterwe; daarom glo ons dat ons ook saam met Hom sal lewe.”  Om dus net te sê dat ons glo dat Christus vir ons gesterf het, sonder dat dit iets aan ons lewenshouding en lewensbeskouing verander, is om te sê dat daar iets kortkom in ons lewens. Christus het vir ons gesterf en opgestaan, en deur die Gees leef Hy ook in en met ons. Dit is waar die oorvloedige lewe ter sprake kom: “Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê, en dit in oorvloed.” Daar is 'n groot behoefte na die betekenis van hierdie waarheid, nl dat 'n oorvloedige lewe moontlik is en wat dit inhou. Daar is baie mense uit die verlede wat van hierdie oorvloedige lewe kan getuig.

Alle gelowiges in Christus het die ewige lewe. Daarsonder het 'n mens se geloof geen waarde nie. Om die ewige lewe te besit sonder om 'n oorvloedige lewe te lei, is soos 'n verhouding sonder liefdesgevoel; 'n lewe sonder gesondheid; om voorregte te hê sonder dat dit plesier verskaf. Dit is ook die verskil tussen “vrede met God” en die “vrede van God”.

Tog is daar baie Christene wat nie 'n oorvloedige lewe as sodanig ervaar nie.  'n Oorvloedige lewe is die volheid van 'n lewe in Christus, wat moontlik gemaak word deur sy dood en opstanding, en wat werklik gemaak word deur die inwoning en werking van die Heilige Gees. Die belofte van Christus is dat “elkeen wat drink van die water wat Ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie, maar die water wat Ek hom sal gee, sal in hom word ‘n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe.” (Joh 4:14; 53-vertaling) en “Hy wat in My glo, soos die Skrif sê: strome van lewende water sal uit sy binneste vloei.” (Joh 7:38;53-vertaling).

Dit is juis die bewys dat ons met die Gees gevul is: dat ons dit nie meer kan inhou nie en nou die seën uitdeel aan ander. Net soos met die rivier in die gesig wat Esegiël gehad het, vloei die water nie in nie, maar uit, om lewe te bring in droë en dor plekke (Es 47:1-12).

Wanneer ons lewe positief en onselfsugtig is en ons hart gevul is met God se genade, word dit verruim, sodat dít wat 'n fontein in die hart is, groei tot strome van seën na die dorstige wêreld rondom ons.

W Graham Scorgie in Daily Thoughts from Keswick (aangepas).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css