Die Weg

 

Die Gees lei jou op ongebaande weë

Ons groei op met sekere opvattings oor die lewe. Dít wat ons by ons ouers geleer het en waaraan ons dalk van kindsbeen af blootgestel is, dien as riglyne vir ons toekoms. Maar dan gryp God self in jou lewe in, en sy Gees lei jou weg in 'n hele ander koers, sonder dat jy self eers daarvan bewus is dat Hy met jou besig is. Dan voer een enkele gebeurtenis jou op ongebaande weë. Dit word goed geïllustreer deur die volgende gebeurtenis in die lewe van Petrus.

Petrus was 'n Jood. En as Jood was daar streng beginsels waarvolgens hy moes lewe. Maar kyk hoe verander dinge vir Petrus. In Handelinge 9:43 sien ons 'n kort mededeling wat in ons oë klaarblyklik baie onbelangrik is: “Petrus het geruime tyd daar in Joppe gebly by 'n sekere Simon, 'n leerlooier.

Dr Okke Jager vra tereg: Waarom eindig só 'n kragtige hoofstuk (Handelinge 9) met so 'n onbelangrike mededeling? Wat maak dit saak, waar Petrus tuisgaan? En al sou die naam van sy gasheer dalk vermeld kon word, waarom word sy beroep ook pertinent genoem? En sy verklaring bring vir ons lig op hierdie kort en eenvoudige mededeling:

Die hele hoofstuk 10 van Handelinge lê opgesluit in die laaste woord van hoofstuk 9 .. “'n leerlooier.

Die wetsgetroue Jode het sover moontlik alle leerlooiers vermy. Jy vind jouself in 'n baie benarde posisie om in hulle geselskap te verkeer, want voor jy dit besef is jy klaar onrein. Vir Petrus as Jood was daar dus geen slegter adres in die hele Joppe as om by die leerlooier tuis te gaan nie.

'n Leerlooier het voortdurend te doen gekry met onreine dooie diere. Bowendien versprei sy werksomgewing 'n baie onaangename reuk. Hoekom in elk geval sou Petrus by 'n leerlooier tuisgaan as daar seker meer gelowige Jode in Joppe was wat vir hom onderdak kon bied? Maar die leerlooier kry die eer. Simon neem sy intrek by Simon. 'n Fariseër sou dit nooit gedoen het nie. Petrus was al klaar besig om hom van die Joodse wette te bevry. Daarom is die woordjie “leerlooier” 'n voorspel op die hooftema van hoofstuk 10. Sy verblyf by 'n leerlooier was die eerste stap op die weg na sy nuwe roeping om die evangelie aan die heidene te verkondig. Dit gaan voetjie vir voetjie vir Petrus. Hy bly by 'n leerlooier. Toe twee manne hom soek, kom hy na onder (Hand 10:21); hy nooi hulle binne (vers 23); hy ontmoet vir Cornelius (vers 27); hy lê vir Cornelius uit waarom hy sonder teëspraak sy uitnodiging aanvaar het (vers 29); hy verkondig die evangelie aan Cornelius en dié wat saam met hom was (vers 34-43); hy beveel dat hulle gedoop moet word (vers 48). Ons sien dat Petrus meegesleep word in die maalstroom van die heilsgeskiedenis. “Niemand kan tog die water weer ... nie”, sê hy aan die Joodse Christene (vers 47;53-vertaling). Hy het die gevoel dat hyself opnuut gedoop word: die water trek hom mee na die draaikolk van 'n nuwe insig in die Skrif. “God het my getoon dat ek geen mens onheilig of onrein mag noem nie” (vers 28; 53-vertaling).

Stap vir stap het dit hom gebring tot sy oorgawe om in gemeenskap met die heidene van sy tyd te leef. Wie eenmaal (spreekwoordelik) by 'n “leerlooier” instap, sit sy voet op 'n nuwe onbekende weg. Die keuse van hierdie loseeradres het bepaal wat vervolgens sou gebeur. Die onaangename reuke van die leerlooiery laat hom droom van onrein diere. Dit is hoe dit met drome gesteld is: jou drome probeer die prikkels verwerk waaraan jy blootgestel word. Die droom wat hom tot ander insigte bring was te wyte en te danke aan sy moedige besluit om by 'n leerlooier tuis te gaan.

Hy het by 'n sekere Simon gebly, en ja seker, hy bly lewenslank 'n ander mens. Omdat hy hierdie eerste stap geneem het, het God hom 'n hele end verder gebring.

Okke Jager sluit af met hierdie woorde wat iets van sy waarde verloor as 'n mens dit in Afrikaans vertaal: “Juist omdat wij bij God weten waar wij aan toe zijn, weten wij bij God nooit waar wij aan toe zijn.” 'n Mens kan dit soos volg interpreteer: “Juis omdat ons weet wat ons aan God het, weet ons by God nooit wat ons aan onsself het nie.” Salomo het hierdie wyse woorde gesê: “Die Here bepaal 'n mens se koers; hoe sal 'n méns weet waarheen hy moet gaan?” (Spr 20:24).

-dw-

Aanhaling uit: Daglicht, Bijbels dagboek, deur dr Okke Jager.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css