Die Weg

 

Nehemia 9 – Die Here sorg dag vir dag vir ons

(Lees Nehemia 9:16-25; 53-vertaling)

In hierdie gedeelte is daar twee verse wat met “maar” begin. Nadat Esra al die wonderlike dinge genoem het wat God gedoen het, begin hy vers 16 met “maar hulle”, naamlik “ons vaders ...” Dan noem hy die hardnekkigheid van die volk. Hulle het nou net so vermetel soos die Egiptenare gehandel.

Wonderbaarlik is dit egter om weer eens in vers 17 te lees: ”Maar U is 'n God van vergewing.” Ten spyte van hulle ongehoorsaamheid en wederstrewigheid, het God hulle nie verlaat nie. As ons werklik wil besef hoe die volk se gesindheid was, moet ons weer in Numeri 11 lees hoe moedeloos Moses met hulle was: ”Ek alleen kan hierdie volk nie dra nie, want dit is vir my te swaar.”

Die Here se antwoord op Moses se gebed was dat hy sewentig manne uit die oudstes van Israel moes aanstel om hom behulpsaam te wees. God het ook beloof om die Heilige Gees aan hulle te gee soos aan Moses sodat Hy hulle kon leer en lei.

Daardie “maar” geld dus nie net vir die volk nie, maar ook vir Moses. Hy was so moedeloos dat hy aan die Here sê (vers 15): “Slaan my maar liewer dood.” Maar die Here het sy probleem verstaan. Die Here het hom tegemoetgekom en mense aangestel om hom die laste te help dra. Hoe mooi stel Esra dit hier: “U goeie Gees het U gegee om hulle te onderrig, en U manna het U nie van hulle mond teruggehou nie en aan hulle water gegee vir hulle dors.”

Presies so sorg die Here nog vir ons, dag na dag.En my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom ....” (Fil 4:19). In vers 6: “Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God.”

Liggaamlik en geestelik wil Hy vir ons sorg. Hy gee sy goeie Gees aan ons om ons te leer en te onderrig. Die Here Jesus het van die Heilige Gees gesê: “Hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het.

Die reeks oor Nehemia is geneem uit: 'n Lig vir my pad, deur Nig Sans (Christelike Uitgewersmaatskappy)  - terwyl ons op besoek is aan die Suid- en Oos-Kaap.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css