Die Weg

 

Gelei deur die Gees

“Wanneer hulle julle gryp om julle oor te lewer, moet julle julle nie vooruit bekommer oor wat julle sal sê nie, maar julle moet praat soos dit op daardie oomblik aan julle gegee sal word, want dit is nie julle wat praat nie, maar die Heilige Gees.” - Markus 13:11.

Wanneer die Voorspraak kom wat Ek vir julle van die Vader af sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal Hy oor My getuig. En julle moet getuig, want julle is van die begin af by My.” - Johannes 15:26-27.

Kort voor sy kruisdood het die Heiland sy profetiese rede gehou waarin Hy gewys het op die smarte wat sou volg ná die verwoesting van Jerusalem, en op die vervolgings wat sy volgelinge deur die eeue te wagte moet wees. By die waarskuwing van toekomstige rampe voeg die Heiland egter ook die woorde van bemoediging by soos ons dit lees in Markus 13:11.

Die Here Jesus het kort voor sy dood sy volgelinge verseker van die leiding van die Heilige Gees wat sou kom. Dit bewys hoe seker Hy was van die koms van die Heilige Gees ná sy hemelvaart en hoe die drie persone van die goddelike Drie-eenheid met mekaar in die nouste voeling geleef het. Dit is die Gees van God wat die kind van God leer wat hy moet sê en hoe hy moet getuig van die Here Jesus Christus. Hierdeur moet die gelowige leer om nederig te bly en te weet dat al sy geleerdheid en welsprekendheid van weinig waarde is indien die Gees van God dit nie aan die brand steek nie.

Aan die ander kant is dit 'n oneindige troos en hulp vir elke werker in die wingerd van die Here, en ook vir elke getuie, om te weet dat ons onsself aan die leiding en heerskappy van die Heilige Gees kan toevertrou, veral in die uur van nood. Dikwels voel ons magteloos en radeloos as ons nie weet hoe om voort te gaan nie. Dán is dit die geleentheid om die Gees van God toe te laat om sy woorde in ons oor te fluister en sy raad in ons hart te gee. Dan is ons op veilige grond en sal ons woorde gevleuelde boodskappe wees wat die hardste harte nie kan weerstaan nie. Laat ons elke môre die beheer van ons lewe bewustelik op die skouers van die Heilige Gees plaas. Dan sal ons ondervind hoedat ons op onverklaarbare wyse sy leiding sal geniet, ook in die moeilikste omstandighede van ons lewe.

Ons loof U, Heil'ge Gees, die Trooster van ons harte,
Ons Leidsman op die weg deur alle aardse smarte!

Uit: Elke dag met God, deur Prof GBA Gerdener
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css