Die Weg

 

Ons weg na Bo is oop en bly oop

“Die geloof dan is ‘n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, ‘n bewys van die dinge wat ons nie sien nie.” - Hebreërs 11:1 (53-vertaling).

Al sou dit vir die Christen lyk asof alle weë vir hulle deur die onsimpatieke wêreld toegesluit word, sal die weg na Bo altyd vir hulle oop bly. En omdat die weg na God se genadetroon oop bly, het die gelowige geen rede om vreesbevange te raak nie.

Die enigste weg na Bo is dié van toenadering tot God deur die geloof. Deur te glo, vertrou ons op die dinge wat ons hoop. En dit waarop ons hoop is nie van tydelike, verbygaande aard nie. As ons immers ons hoop net op die tydelike sou plaas, sou ons geloof spoedig begin wankel. Ons hoop moet daarom nie toegespits wees op 'n beter wêreld nie, maar op God, op sy liefde en alvermoë. Dít is 'n lewende hoop en verwagting waardeur ons geloof 'n vaste steunpunt het.

Die geloof vra nie om bewyse nie. Die bestaan van die onsigbare, maar wesentlike dinge wat God se Woord ons leer, is nie vir die gelowige 'n voorwerp van twyfel nie. Die Here se Woord vra nie vir mensgemaakte bewyse nie, want daar is genoeg bewyse wat uit die Woord self voortvloei. Die treffendste bewys dat dié dinge wat ons nie deur ons sintuie kan waarneem nie, heerlike werklikheid is, vind ons in die innerlike vernuwing wat die gelowige daagliks belewe. As ons met God se Woord leef, sal ons die geseënde vrugte van vernuwing daagliks in ons lewe ondervind. En dan kan ons vir geen oomblik twyfel nie. Alles word anders - en dit uit God wat ons met Homself versoen het deur die bloed van die kruis.

Die weg na Bo is nie 'n sprong in 'n onsekere hemelruim nie. Jakobus sê: “Elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van Bo. Dit kom van die Vader wat die hemelligte geskep het, maar wat self nie soos hulle verander of verduister nie.” (Jak 1:17). God se grootste gawe aan ons is die verlossing deur die soenverdienste van Christus. En ons moet dit met dankbaarheid deel van onsself maak, want die weg van saligheid, die weg na Hom, loop deur die geloof, en te meer, deur die geloof in Jesus Christus.

-dw-

Met erkenning aan ds H C de Wet (My Tye in U Hand)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css