Die Weg

 

'n Godsdiens met hoop, of 'n godsdiens sonder hoop

Ons vermy praktyke wat nie die lig kan verdra nie en waaroor ons ons sou moes skaam. Ons gaan nie met bedrog te werk nie en ons vervals nie die woord van God nie. Inteendeel, ons maak die waarheid openlik bekend en beveel onsself so aan by elkeen wat voor God 'n eerlike gewete het. As die evangelie wat ons verkondig, tog nog met 'n sluier bedek is, is dit bedek net vir dié wat verlore gaan. Hulle is die ongelowiges wie se verstand deur die god van hierdie wêreld verblind is, sodat hulle die lig van die evangelie nie kan sien nie. Dit is die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is.” - 2 Korintiërs 4:2-4.

Ons het almal 'n diep behoefte aan sekerheid; ons soek almal iets of iemand op wie ons ons vertroue kan stel. Daarom het die ongelowige in die soeke na sekerheid, sy lot by die wêreld ingewerp waardeur “sy sinne verblind” (53-vertaling) word.  Hy soek 'n god wat vir hom tydelike welvaart en 'n gelukkige lewe kan verseker, al is dit net kortstondig en aan hierdie kant van die graf. Daarom aanbid hy die god van hierdie wêreld, en skep hy 'n beeld van hierdie god in sy benewelde bewussyn wat vir hom verstaanbaar en vir sy verganklike hart aanneemlik is. Deur hierdie god te aanbid, voel hy onaantasbaar en dink hy dat hy 'n stewige voet het om op te staan. Dit is die god van hebsug, mag en aansien (Mammon).

Vir só 'n mens, sê Paulus hier, is die evangelie bedek. Dit is nie dat die lig van die Skrif hulle ontsê word nie, maar omdat hulle in die sonde volhard en die tydelike najaag, het hulle só blind geword “dat die lig van die evangelie” nie tot hulle kan deurdring nie. Hoe kragtig die lig van die evangelie ook mag uitstraal, die heerlikheid van Christus se woord sal daardie siele nie verlig nie. Christus se lyde en verlossing sal op so 'n lewe geen werklike indruk maak nie, nog minder daarin gestalte kry. Dit is nie dat hierdie wêreldlinge nie glo nie, maar hulle glo aan die god van hul eie sondige keuse. Dit is mense wat glimlaggende gesigte voorhou, maar waarvan die harte verdorwe en stukkend is.

Vir ons is daar maar één keuse: óf ons glo aan die ewige, waaragtige God wat die lotgevalle van mense in sy hande het, óf ons loop agter die gode van hierdie wêreld aan.

Maar ons ís verlig en word beveilig deur die heerlikheid van Christus wat op ons skyn. Dit verlig ons gees sodat ons die onsienlike kan sien (Heb 11:27). En vir ons wat Christus Jesus as ons leidsman aanvaar het, bring die evangelie innerlike vertroosting en hoop.  En as ons geestelik verlig is, maak die god van hierdie wêreld nie op ons 'n indruk nie, want ons weet dat alle mag, eer en welvaart van hierdie wêreld aan die verganklikheid onderworpe is.

Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is.” (Rom 12:2).

- dw -

(Met 'n aanhaling uit: My Tye in u Hand, deur ds HC de Wet).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css