Die Weg

 

Wonderlike belofte

En Ek sal julle ‘n nuwe hart gee en ‘n nuwe gees in jul binneste gee; en Ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle ‘n hart van vlees gee. En Ek sal my Gees in jul binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen.”  - Esegiël 36:26-27 (53-vertaling).

Julle hardkoppiges! Julle is heidens in julle harte. Julle is doof vir die woord van God. Julle weerstaan altyd die Heilige Gees. Soos julle voorvaders gemaak het, maak julle ook.” - Handelinge 7:51 (83-vertaling).

En moenie die Heilige Gees van God bedroef nie, want Hy het julle as die eiendom van God beseël met die oog op die verlossingsdag.” - Efesiërs 4:30 (53-vertaling).

Die geestelike herstel wat die Here aan die afvallige volk beloof het, sou begin met 'n nuwe hart en 'n nuwe gees in die binneste. Die gees van die mens sou nog die liggaam bewoon, maar hierdie gees sou 'n vernuwing ondergaan deur die mede-inwoning van 'n ander Gees wat deur die Here aangedui word as ”My Gees”. En hierdie Gees sou die volk waarlik in staat stel om die wil van die Here te doen.

Wat hier deur Esegiël voorspel is, was vir die volk van die Ou Verbond nie veel meer as 'n blik in die toekoms nie. Die belofte is aan Israel gegee op 'n tydstip toe die geestelike toestand van die volk veel te wense oorgelaat het. Dit het eers eeue later met die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag in vervulling gegaan.

Vir ons wat die woorde lees, is hierdie profesie reeds heerlik vervul. Die vraag is nou: is die toestand in die kerk van die Here Jesus vandag veel gunstiger noudat hierdie belofte werklikheid geword het?

Daar ontbreek niks sover dit die waarmaking van die Here se beloftes betref nie. Sy Woord is ja en amen. Maar ons kan die Gees verhinder om ons tot geloofs- gehoorsaamheid te vorm. Dan wys ons hierdie Goddelike genade af tot ons eie veroordeling. Die gelowige kinders van die Here staan nie die werking van die Heilige Gees in hul lewe teë nie, maar laat toe dat die vernuwende werking van die Heilige Gees en die vrugte van die Gees (Gal 5:22) in hulle lewe gesien kan word.

As ons die gees van die leuen wat in die wêreld is, verwerp, neem die Gees van die Waarheid beheer oor ons lewens en leer Hy ons om die genadewerk van die Almagtige as 'n werklikheid te ken. Terwyl ons dan deur die Heilige Gees wat in ons is, 'n intieme en geheiligde kennis van die waarheid opdoen, verkeer die goddelose in volslae onkunde wat Sy inwoning en werk betref.

Gebed: Here, laat die stroom van U herskeppende almag vryelik deur my binneste vloei. Help my om U Gees nie te weerstaan en so te bedroef nie. Amen.

Uit: My Tye in U Hand - Ds H C de Wet (aangepas)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css