Die Weg

 

Tyd vir rekenskap

Koning Bélsasar het ‘n groot maaltyd berei vir sy duisend maghebbers, en in teenwoordigheid van die duisend het hy wyn gedrink. By die genot van die wyn het Bélsasar bevel gegee om die goue en silwervoorwerpe te bring wat sy vader Nebukadnésar uit die tempel van Jerusalem weggevoer het, sodat die koning en sy maghebbers, sy vroue en sy byvroue daaruit kon drink. Toe het hulle die goue voorwerpe gebring wat uit die tempel, uit die huis van God in Jerusalem weggevoer was, en die koning en sy maghebbers, sy vroue en sy byvroue het daaruit gedrink. Hulle het wyn gedrink en die gode van goud en silwer, koper, yster, hout en klip geprys. Op dieselfde oomblik het daar vingers van ‘n mens se hand te voorskyn gekom en teenoor die kandelaar op die kalk van die muur van die koninklike paleis geskrywe, en die koning het die deel van die hand gesien wat geskrywe het. Toe het die gelaatskleur van die koning verander, en sy gedagtes het hom verskrik, en die gewrigte van sy heupe het losgeraak, en sy knieë het teen mekaar geslaan.” - Daniël 5:1-6 (53-vertaling).

In Lukas 1:52 lees ons: “Kragtige dade het Hy met sy arm verrig: hoogmoediges in hulle eiewaan het Hy uitmekaargejaag; maghebbers het Hy van trone afgeruk ..... .” Konings, presidente, diktators en al die magtiges van hierdie wêreld kan net só lank in hul hoë posisies bly as wat God dit toelaat. Dit is 'n vaste Bybelse waarheid. En tog sidder 'n mens wanneer God sy oordeel so duidelik bekend maak en dit so onmiddellik tot uitvoering bring soos met Bélsasar, die Babiloniese heerser.

Daar kom 'n tyd in elke mens se lewe dat hy tot die besef gebring word dat hy rekenskap van sy dade aan God sal moet gee. En dit hoef nie as 'n skrif aan die muur te verskyn nie. Die Heilige Skrif is duidelik hieroor. God se Woord vertel vir ons hoe ons moet leef. Die profeet Miga het dit kort en kragtig soos volg gestel: “Hy het jou bekend gemaak, o mens, wat goed is; en wat vra die HERE van jou anders as om reg te doen en liefde te betrag en ootmoedig te wandel met jou God?“ (Miga 6:8;53-vertaling).

Dirk Scheuermann in Neukirchener Kalender 2013
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css