Die Weg

 

Raad teen depressiwiteit

“Dit is genoeg, neem nou my siel weg, HERE, want ek is nie beter as my vaders nie. Daarop gaan hy lê en raak onder ‘n besembos aan die slaap; en kyk, daar raak ‘n engel hom aan en sê vir hom: Staan op, eet!” - 1 Konings 19:4-5 (53-vertaling).

Ons beland almal een of ander tyd in die posisie waar ons net eenvoudig depressief is en moedeloos voel. Die lewe loop nie soos wat ons graag wil hê dit moet wees nie.

Dit is ook hoe Elia, die profeet van God, gevoel het. En dan stuur die HERE 'n engel om Elia by te staan en te versterk. Maar die engel het nie vir Elia 'n visioen gegee, of aan hom die Skrifte uitgelê, of met iets merkwaardigs voor die dag gekom nie. Hy het vir Elia iets uit die daaglikse lewe gesê: “staan op, eet”.

Iemand wat nog nooit depressief gevoel het nie, het nog nooit gelewe nie - slegs dooie materie ervaar geen depressiwiteit nie. Depressiwiteit is die teenoorgestelde van geluk en uitbundigheid. As ons nooit depressief is nie, sal ons ook nooit in staat wees om geluk te ervaar nie. Daar is dinge in hierdie lewe wat bedoel is om ons neerslagtig te maak, soos alles wat met die dood verband hou. Hou dus altyd rekening met die mens se geneigdheid tot depressie wanneer jy jouself ondersoek.

Wanneer die Gees van God na ons toe kom, gee Hy nie vir ons lieflike visioene nie, maar praat Hy met ons oor die mees alledaagse dinge. Depressiwiteit is geneig om ons fokus weg te neem van die alledaagse en mooi dinge in God se skepping. Maar wanneer God ons aanraak, wek Hy ons op om die natuurlike, eenvoudige dinge te doen - dinge waarin ons nooit sou droom om God te vind nie. Maar dit is juis in die eenvoudige dinge dat ons Hom vind. Die bemoediging wat op hierdie wyse na ons kom, is 'n teenmiddel teen depressiwiteit. Dan kán ons die eerste tree neem onder die leiding van God se aansporing. Wanneer die Gees van God ons onbewustelik lei om iets te doen, verdwyn die depressiwiteit die oomblik wanneer ons besig begin raak. Sodra ons opstaan en gehoorsaam, kom daar weer by ons die sprankel van 'n nuwe lewe.

Uit: My Utmost for His Highest, deur Oswald Chambers (vry vertaal)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css