Die Weg

 

Geen mens hou stand nie – hoe vernaam ook al (4)

(Lees saam met die voriges)

U het gekyk totdat daar sonder toedoen van mensehande ‘n klip losraak wat die beeld getref het aan sy voete van yster en van klei en dit fyngestamp het. Toe is tegelykertyd die yster, die klei, die koper, die silwer en die goud fyngestamp, en dit het soos kaf geword van die dorsvloere in die somer, wat die wind wegneem, sodat daar geen spoor van gevind is nie; maar die klip wat die beeld getref het, het ‘n groot rots geword wat die hele aarde gevul het.” - Daniël 2:34-35.

Nebukadnesar sien 'n klip in sy droom. 'n Rollende rotsblok wat loskom uit die berg van God. In steeds sneller vaart vermorsel dit alles wat in sy pad kom. “Sonder toedoen van mensehande” - dit wil sê, dit het losgeraak op 'n manier wat Nebukadnesar nie kon begryp nie. En nou nader dit op 'n onheilspellende wyse die grote mense-beeld.

Die beeld, die magtige kolos van yster, klei, koper en goud staan dapper en fier in die weg van die rollende klip. Dit staan daar op sy kleivoete en wyk geen aks uit die pad van die voortrollende ding nie.

Dan gebeur iets ontsettend. 'n Vreeslike slag dreun deur die wêreld: “dit tref die beeld.” Toe word alles tesaam fyngestamp: die yster, die klei, die koper, die silwer en die goud - al die grootheid, waan en mag wat deur mensehande opgebou is. “En dit word soos kaf van die dorsvloere in die somer, en die wind neem dit weg sodat daar geen spoor van gevind is nie.”

So laat God die grote Nebukadnesar sien wat sy beeld met die kop van goud werd is; wat daar oorbly van sy grote Babel en van sy magtige prestasies, sy glorie en sy heerlikheid, en van dié wat na hom kom. Net mooi niks! Dit word soos kaf wat deur die wind verwaai word.

Hierdie droom ruk Nebukadnesar uit sy droom – en dit help ons almal uit ons droom. Uit die droom wat ons ook altyd droom: die droom van eie glorie en selfhandhawing. Dit is ook wat met ons gebeur as ons ons eie beeld bou. Die nietige mens in sy eieliefde en verwaande hoogmoed is 'n euwel voor God. 'n Klip kom sonder dat ons dit verwag, en tref ons beeld.

Die aarde lê besaai met die stof van glorieryke mense-beelde.

Uit: De Stem achter U, deur ds Gabe van Duinen.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css