Die Weg

 

Geen mens hou stand nie – hoe vernaam ook al (1)

“En in die tweede jaar van die regering van Nebukadnésar, het Nebukadnésar ‘n droom gehad, sodat sy gees onrustig geword het en dit met sy slaap gedaan was.” - Daniël 2:1 (53-vertaling).

Op sy sierlike bed in sy nog meer sierlike slaapvertrek lê die vername Nebukadnesar. Nebukadnesar! 'n Naam wat grootheid uitspel, van mag en majesteit. Om hom heen lê die slapende Babel, verderaan die hele wêreld: almal wat hy aan homself onderwerp het. Alles en almal buig voor hom. Nebukadnesar: heer oor alles. En nou lê hy op sy sierlike bed. Hy slaap nog nie. Allerlei gedagtes van rykdom en mag dwaal deur sy kop soos soekligte oor lande en volke wat hy as buit geneem het. Hy kyk deur die vensters van sy lewe en verlustig hom aan sy toekomsplanne en visioene van grootheid en mag. Hy hou homself besig met “wat hierna sal gebeur”. Dit is hý wat kan besluit. Wie is daar anders wat oor die toekoms van die wêreld kan besluit as hý, Nebukadnesar, die oppermagtige?

Nee, God besluit!

Uiteindelik slaap Nebukadnesar. Selfs Nebukadnesar moet tot rus kom. Maar nooit was sy gees só onrustig soos in hierdie nag nie. God klop aan die venster van sy gees. Nebukadnesar droom, maar dit is nie 'n droom wat vanuit homself kom nie – dit kom van buite. Dit kom van God. Dit is 'n openbaring. Daniël sê dit later nadruklik: “Maar daar is ‘n God in die hemel wat geheime openbaar, en Hy het koning Nebukadnésar bekend gemaak wat aan die einde van die dae sal gebeur. U droom en die gesigte van u hoof op u bed was dit: Wat u betref, o koning, u gedagtes op u bed het opgestyg oor wat hierna sal gebeur, en die Openbaarder van die geheime het u bekend gemaak wat sal gebeur.” (Dan 2:28-29). Die grote God het in hierdie nag met die grote Nebukadnesar gepraat. As God praat bring dit onrustigheid, selfs by die grote Nebukadnesar. Dan wankel alles, ja ook Nebukadnesar op sy bed, en Babel en die hele wêreld.

Ja, ook die wêreld van vandag. So goed kan ons onsself nie stut nie......

(word vervolg)

Uit: De Stem achter U, deur ds Gabe van Duinen.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css